Cài đặt bản đầy đủ 9K Truyền Kỳ

  • Tên phiên bản: 9K Truyền Kỳ 1.0
  • Bản Mini 6MB: download trong lúc cài đặt
  • Bản đầy đủ 3.7GB: gồm 5 file nhỏ, sau khi tải về, giải nén và chơi ngay (không cần update).
  • Tải bằng phương thức HTTP thông thường
Bản đầy đủ 9K Truyền Kỳ (3.7 GB)
TẢI NGAY BẢN ĐẦY ĐỦ 3.7 GB
File 1 http://chinkdu.vcdn.vn/download/9k/9KTruyenKy-setup-1.0.2/9KTruyenKy-setup-1.0.2.exe
File 2 http://chinkdu.vcdn.vn/download/9k/9KTruyenKy-setup-1.0.2/9KTruyenKy-setup-1.0.2-1a.bin
File 3 http://chinkdu.vcdn.vn/download/9k/9KTruyenKy-setup-1.0.2/9KTruyenKy-setup-1.0.2-1b.bin
File 4 http://chinkdu.vcdn.vn/download/9k/9KTruyenKy-setup-1.0.2/9KTruyenKy-setup-1.0.2-1c.bin
File 5 http://chinkdu.vcdn.vn/download/9k/9KTruyenKy-setup-1.0.2/9KTruyenKy-setup-1.0.2-1d.bin
*Lưu ý: tải hết 5 file về, chạy File 1 xong chơi ngay (không cần update).
Bản Mini 6MB
CÀI ĐẶT NGAY BẢN MINI 6MBLink tải: http://chinkdu.vcdn.vn/download/9k/caidatgame9k.exe

Hướng dẫn cài đặt bản đầy đủ

Bước 1

Cài đặt 5 file của bản đầy đủ 3.7 GB về máy tính. Chọn file có đuôi .exe để cài đặt

Bước 2

Chọn nơi lưu file cài đặt 9K Truyền Kỳ

Bước 3

Bấm cài đặt để tiếp tục

Bước 4

Chờ hoàn tất.

Bước 5

Cài đặt hoàn tất

Bước 6

Khởi động giao diện Củ Hành Play, Đăng nhập ZingID và tham gia 9K Truyền Kỳ