Online nhận thưởng 50.000 Hoạt Lực Miễn Phí!

oa Loa loa

Tin vui dành cho các Thiếu Hiệp 9K đây, Từ Thứ Hai 13/10 – Chủ Nhật 19/10 , khi online chơi 9K Truyền Kỳ cứ 15 phút Thiếu Hiệp sẽ nhận được một Rương Online Nhận Thưởng với nhiều bạc khóa, củ khoá, hoạt lực khóa và Thủy Tinh đó nha!

Thời gian

Bắt đầu áp dụng: Từ Thứ Hai 13/10 – Chủ Nhật 19/10

Quà tặng:

Khi online trong các ngày Thứ Ba – Tư – Năm mỗi tuần. cứ cách 15 phút sẽ nhận được 01 Rương Online Nhận Thưởng mở ra ngẫu nhiên nhận được các phần quà sau:

Củ khóa Bạc Khóa Hoạt Lực Khóa Thủy Tinh
30 3000 200 Thủy Tinh Lv3
50 5000 500 Thủy Tinh Lv4
100 10000 1000 Thủy Tinh Lv5
200 20000 2000 Thủy Tinh Lv6
500 50000 5000
1000 100000 10000
2000 200000 20000
5000 500000 50000
10000 1000000

 

  • Tất cả các vật phẩm đều khóa.
  • Thiếu Hiệp phải trên cấp 20 mới nhận được quà tặng
  • Cách 15 phút sẽ nhận được 1 Rương Online Nhận Thưởng vào túi.
  • Mỗi ngày nhận tối đa 10 Bảo Rương.