Tính năng mới – Bạn Đồng Hành

Giới thiệu Bạn Đồng Hành

 • Nhân vật dắt theo đồng hành sẽ có thể tận dụng thuộc tính ma pháp trên đồng hành để tăng thuộc tính và năng lực bản thân.
 • Màu sắc và cấp sao dùng để phân biệt phẩm chất đồng hành
 • Đồng hành có thuộc tính ma pháp riêng, khi chủ nhân dắt theo đồng hành thì thuộc tính đồng hành sẽ được cộng lên chủ nhân. Khi dắt theo nhiều đồng hành, tất cả thuộc tính của đồng hành sẽ đồng thời cộng lên chủ nhân.
 • Một số đồng hành cao cấp ngoài thuộc tính ma pháp còn có kỹ năng chủ tướng
Vật phẩm Chú thích

Cách sử dụng

Khi có Đồng Hành người chơi có thể chuột phải vào Đồng Hành để sử dụng hoặc bấm F1 mở giao diện Đồng Hành để sử dụng.

 • Không thể dắt cùng lúc 2 hoặc nhiều đồng hành cùng loại
 • Khi đồng hành này được đặt vào vị trí chủ tướng, thì kỹ năng đồng hành này sẽ có hiệu lực. Nếu đặt ở vị trí khác không phải vị trí chú tướng, cho dù đồng hành có kỹ năng cũng sẽ vô hiệu

Chiêu mộ đồng hành

Mỗi ngày có 5 lần chiêu mộ miễn phí, cần cách 2h mới có thể chiêu mộ tiếp.

Mỗi ngày tối đa 12 lần chiêu mộ, chiêu mộ nhanh sẽ không cần chờ, nhưng tốn Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành có thể mua ở Kỳ Trân Các.

Vật phẩm Chú thích

Thăng cấp đồng hành

Trong giao diện Đồng Hành người chơi chọn Tăng Cấp để thăng cấp cho Đồng Hành của mình

 • Trong quá trình thăng cấp, người chơi chỉ định cần thăng cấp đồng hành nào thì đồng hành đó sẽ trở thành đối tượng thăng cấp. Đồng thời, có thể đặt vào các đồng hành dùng để tăng kinh nghiệm.
 • Kinh nghiệm của mỗi đồng hành có liên quan với cấp sao và level hiện tại. Cấp sao càng cao thì kinh nghiệm càng nhiều.
 • Sau khi thăng cấp, các đồng hành dùng để tăng  sẽ biến mất

Hiệu quả

 • Sau khi thăng cấp, thuộc tính của đồng hành cũng sẽ tăng
 • Khi cấp đồng hành đạt mức nhất định, kỹ năng chủ tướng cũng sẽ tăng