Bí Kíp Tăng Cao Kinh Nghiệm Khi Cắm Bãi Luyện Công

[9K.com.vn] – Luyện công chăm chỉ mỗi ngày, treo máy cả đêm cũng chưa hẳn giúp các thiếu hiệp chiến thắng khi Đua Top Đẳng Cấp. Vậy phải làm thế nào để đạt được kinh nghiệm cao nhất khi “cắm bãi”? Hãy đọc hướng dẫn sau nhé!

Cầu Phúc Mỗi Ngày

Trước khi cắm bãi hay thử quay Cầu Phúc xem mình có quay được Chữ Hỏa không nha, càng nhiều Chữ Hỏa sẽ được tăng càng nhiều % kinh nghiệm đánh quái.

Có thể tăng thêm số lần quay bằng cách mua thêm vật phẩm Cầu Phúc Lệnh tại Kỳ Trân Các

Sử dụng mặt nạ

Trong 7 ngày đầu khi mở máy chủ, mỗi ngày có thể lại NPC Hoa Ngự Ảnh tại 5 thành thị lớn để nhận miễn phí Mặt Nạ, nếu may mắn bạn sẽ nhận được mặt nạ có hiệu ứng tăng kinh nghiệm đánh quái

Sử dụng trợ tu đơn

  • Trong thời gian làm nhiệm vụ chính tuyến bạn sẽ nhận được Trợ Tu Đơn, khi cắm bãi luyện công hay sử dụng sẽ tăng thêm 15% kinh nghiệm đánh quái.

Sử dụng Rượu

Trong thời gian cắm bãi hay chuẩn bị Rượu trong hành trang, hệ thống tự động đánh sẽ tự động sử dụng rượu khi có lửa trại để tăng thêm kinh nghiệm lửa trại.

Có thể mua thêm Rương Rượu tại khu Vật Phẩm Mới tại Kỳ Trân Các.

Tu luyện châu

  • Sử dụng Tu Luyện Châu cũng sẽ tăng thêm nhiều kinh nghiệm khi cắm bãi (khi có lửa khi đánh quái tinh anh hãy nên sử dụng). Nhận Tu Luyện Châu mỗi ngày ở NPC Ngọc Như Hồng nhé!