Bạn đã biết sử dụng Quan Ấn chưa?

[9K.com.vn] – Quan Ấn chính là tên gọi của vật phẩm mà các Thiếu Hiệp 9K sành điệu hay dùng. Hình dáng bên ngoài trông giống như Ngọc Tỷ của Hoàng Đế vậy đó. Thế nên dạo này giang hồ 9K đang có mốt, muốn cho thên hạ biết mình “số” mấy, chỉ cần cầm Quan Ấn đánh cộp xuống bàn, nhìn vào sẽ thấy rõ thuộc tính “rất ảo”. Các Thiếu Hiệp 9K vì thế đua nhau khảm Phụ Ma, tăng chỉ số thuộc tính cho Quan Ấn để công lực bản thân thêm phần “số má” trên giang hồ.

Mua Quan Ấn

Khi người chơi đạt đủ điểm Công Trạng Chiến Trường Lv 1 (Bấm F1 để xem) có thể vào Tiệm Tiện Lợi-Tiệm Củ Khóa để mua được Ngũ Trưởng Ấn.

Công Trạng Chiến Trường xem ở giao diện nhân vật

Sau khi đã đủ cấp Công Trạng Chiến Trường Lv 1. Vào Tiệm Tiện Lợi / Tiệm Củ Khóa để mua Ngũ Trưởng Ấn.

Ấn mới mua về sẽ không có thuộc tính phải khảm phụ ma để trở nên mạnh mẽ hơn.

Khảm Phụ Ma

Khi đã có Ngũ Trưởng Ấn, người chơi có thể mua Phụ Ma-Chiến Trường Lv1. Sau đó, phải chuột vào Phụ ma vừa mua rồi chọn vào Ngũ Trưởng Ấn để tiến hành phụ ma thuộc tính cho ấn.

Sau khi đủ điểm Công Trạng Lãnh Thổ Chiến, Thiếu Hiệp có thể mua thêm phụ ma Lãnh Thỗ để khảm vào.

Quan Ấn sau khi thêm Phụ Ma sẽ cực kì lợi hại. với nhiều thuộc tính