Trồng Cây Trong Thành

Sẽ như thế nào nếu các Thiếu Hiệp có thể tự tay trồng cây trong thành, chăm sóc và chờ chúng trưởng thành, hái xuống thật nhiều quả ngon và các vật phẩm quý giá? Đó chính là tính năng Trồng Cây Trong Thành, đặc biệt, tính năng Trồng Cây Trong Thành lần này sẽ trồng được Hoa Hồng dùng để bình chọn vòng bầu chọn giải Đấu Long Hổ Tranh Hùng.

Ngoài ra,

Điều kiện tham gia

  • 0h00 ngày 20/11/2014 đến 23h59 21/12/2014
  • Dành cho Thiếu Hiệp cấp 10 đã vào môn phái.
  • Mỗi ngày trồng tối đa 12 hạt giống.

Cách trồng cây

Mỗi ngày các Thiếu Hiệp hãy đến Kỳ Trân Các để mua Túi Hạt Giống trồng cây.

Vật phẩm Thông tin
Túi Hạt giống Tên vật phẩm: Túi Hạt Giống

Nơi bán: Kỳ Trân Các

Giá bán: 1 Túi Hạt Giống = 150 Củ

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận 06 [Hạt Giống]

Sau khi mở túi sẽ nhận được 06 hạt giống để gieo trồng.

Vật phẩm Thông Tin
Hạt giống Tên vật phẩm: Hạt Giống

Nguồn gốc: nhận được khi sử dụng [Túi Hạt Giống]

Tính chất:

  • Không xếp chồng
  • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua vật phẩm (hết hạn tự động biến mất)

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện ngẫu nhiên 1 NPC cây ngay tại vị trí đứng của nhân vật.

Hạn sử dụng: sau 23h59 21/12/2014 sẽ không sử dụng được.

Lưu ý:Mỗi nhân vật chỉ có thể trồng tối đa 12 cây/ngày.

Hạt giống có thể gieo trồng tại bất cứ đâu trong Ngũ Đại Thành Thị: Đại Đô, Lâm An, Thành Đô, Phượng Tường và Tương Dương. Khi trồng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một trong 05 loại cây trồng: Héo Úa – Bất Tử – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Bạch Kim.

9k

Cách Tưới Cây

Thất Thái Lộ Thủy

Thất Thái Lộ Thủy dùng để tưới nước cho cây trồng. Có thể mua ở Tạp Hóa trong thành hoặc trong Tu Luyện Châu trong túi.

Vật phẩm Thông Tin
Thất Thái Lộ Thủy Tên vật phẩm: Thất Thái Lộ Thủy

Nguồn gốc:

Mua tại NPC Tạp Hoá (các thành thị)

Mua tại Tu Luyện Châu

Giá bán: 500 Bạc Khoá/Bạc Không Khoá (ưu tiên trừ Bạc Khoá).

Cách sử dụng:

Dùng để tưới nước cho cây trồng.

Cách tưới cây bất tử
Giai đoạn Thời gian Thao tác Trạng thái
Gieo hạt  — Nhấp phải vào [Hạt Giống] để kích hoạt trồng cây.  —
Chờ thu hoạch Giây thứ 1 đến giây thứ 30 (30 giây) Sau khi gieo [Hạt Giống] nếu nhận được Cây Bất Tử, người chơi sẽ chờ trong 30 giây để chuyển giai đoạn Thu Hoạch và không tốn bất kỳ Thất Thái Lộ Thủy nào. Chờ thu hoạch
Thu hoạch 15 giây Người chơi có 15 giây để thu hoạch, kết thúc thời gian này nếu cây không được thu hoạch sẽ tự động biến mất. Thu hoạch
Sau khi thu hoạch, cây sẽ tự động biến mất.
Cách tưới các cây khác
Giai đoạn Thời gian Ghi chú Trạng Thái
Gieo hạt  — Người chơi nhấp phải vào [Hạt Giống] để kích hoạt trồng cây.  —
Chờ tưới nước lần 1 10 giây Thời gian chờ tưới nước lần 1, kết thúc 10 giây chuyển sang giai đoạn Tưới nước lần 1 Chờ tưới nước lần 1
Tưới nước lần 1 15 giây Tưới nước lần 1, tiêu hao 1 [Thất Thái Lộ Thủy] Tưới nước lần 1
Kết thúc 15 giây nếu cây không được tưới nước thì cây sẽ chết và biến mất (trừ cây Bất Tử)
Chờ tưới nước lần 2 10 giây Thời gian chờ tưới nước lần 2, kết thúc 10 giây chuyển sang giai đoạn Tưới nước lần 2 Chờ tưới nước lần 2
Tưới nước lần 2 15 giây Tưới nước lần 2, tiêu hao 1 [Thất Thái Lộ Thủy] Tưới nước lần 2
Kết thúc 15 giây nếu cây không được tưới nước thì cây sẽ chết và biến mất (trừ cây Bất Tử)
Chờ thu hoạch 10 giây Sau khi tưới nước lần 2, người chơi chờ 10 giây để chuyển sang giai đoạn Thu Hoạch. Chờ thu hoạch
Thu hoạch 15 giây  Người chơi có 15 giây để thu hoạch, kết thúc thời gian này nếu cây không được thu hoạch sẽ tự động biến mất. Thu hoạch
Sau khi thu hoạch, cây sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng thu hoạch

Cây Héo Úa
Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Kinh nghiệm 5 phút EXP cơ bản
Hoa Hồng 2 Không Khoá
Cây Bất Tử

Thu hoạch cây Bất Tử 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Kinh nghiệm 5 phút EXP cơ bản
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Và ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv3 1 Khoá
Bùa 9K (300) 1 Khoá
Bạc khoá 5000 Khoá
Cây Bạch Ngân

Thu hoạch cây Bạch Ngân nhận được Kinh Nghiệm, một Bạch Ngân Quả và Hoa Hồng

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Kinh nghiệm
Bạch Ngân Quả (Dùng đổi quà tại Thương Nhân Trái cây) 01 Không Khoá
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Ngoài ra, còn ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khoá
Bùa 9K (300 điểm) 1 Khoá
Bùa 9K (500) 1 Khoá
Bạc khoá 5000 Khoá
Củ khoá 50 Khoá
Củ khoá 100 Khoá
Túi Nguyên Liệu Lv1 1 Khoá
Lông Chúc Phúc 1 Khoá
Cây Hoàng Kim

Thu hoạch cây Hoàng Kim nhận 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Rất nhiều Kinh nghiệm
Hoàng Kim Quả (Dùng đổi quà tại Thương Nhân Trái cây) 01 Không Khoá
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Ngoài ra, còn ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khoá
Bùa 9K (500) 1 Khoá
Bạc khoá 10000 Khoá
Lông Chúc Phúc 2 Khoá
Kiến Xa Lệnh 1 Khoá
Củ Hành (500) 1 Khoá
Cây Bạch Kim

Thu hoạch cây Bạch Kim nhận được Kinh Nghiệm và một Bạch Kim Quả

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Rất nhiều Kinh nghiệm
Bạch Kim Quả (Dùng đổi quà tại Thương Nhân Trái cây) 01 Không Khoá
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Ngoài ra, còn ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv4 3 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 2 Khoá
Bùa 9 (1000) 2 Khoá
Bạc khoá 20000 Khoá
Củ khoá 1000 Khoá
Nhập Vi Kính 1 Khoá

Đổi quả lấy quà

1. Đổi ở đâu?

NPC Thông tin
Tên NPC: Thương Nhân Trái Cây

Vị trí:

5 Đại Thành Thị (gần NPC Rèn Luyện Giang Hồ – Ninh Giang Nam)

Chức năng:

  • Đổi Rương Hoàng Kim
  • Đổi Rương Bạch Kim
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 10 Rương Hoàng Kim trong 1 ngày
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 10 Rương Bạch Kim trong 1 ngày.

2. Công thức đổi:

Công thức Nhận được Tính chất
10 Bạch Ngân Quả + 2 Hoàng Kim Quả 1 Rương Hoàng Kim Khoá
10 Bạch Ngân Quả + 2 Hoàng Kim Quả + 1 Bạch Kim Quả 1 Rương Bạch Kim Khoá
24 Quả Bạch Ngân 1 Quả Hoàng Kim Khóa

3. Phần thưởng khi sử dung Rương Hoàng Kim

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Bạc (10000) 5 Khoá
Củ khoá 500 Khoá
Củ khoá 1000 Khoá
Củ khoá 2000 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Bạc (200) 2 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá

3. Phần thưởng khi sử dung Rương Bạch Kim

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Bạc (10000) 10 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Bạc (200) 3 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 2 Khoá
Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Củ khoá 1000 Khoá
Củ khoá 2000 Khoá
Củ khoá 5000 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá