Tôn Sư Trọng Đạo (Củ)

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K
 • Sự kiện được chia làm 04 giai đoạn, mỗi giai đoạn có giới hạn giám định Giấy Trắng khác nhau.
Thời điểm mở giới hạn
Giai đoạn 1: Bắt đầu sự kiện Giai đoạn 2: Mở giới hạn lần 1 Giai đoạn 2: Mở giới hạn lần 2 Giai đoạn 3: Mở giới hạn lần 3
 sau bảo trì ngày 09/11/2014 – 23h59′ ngày 13/11/2014 0h ngày 14/11/2014 – 23h59′ ngày 18/11/2014 0h ngày 19/11/2014 – 23h59′ ngày 23/11/2014 0h ngày 24/11/2014 – 23h59′ ngày 28/11/2014
Giới hạn cho phép dùng 15 Củ giám định Giấy Trắng 600 1200 1800 2400
Giới hạn cho phép dùng 150 Củ giám định Giấy Trắng Mỗi ngày giám định được 10 Lần
Giới hạn cho phép dùng Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) 1200

Thu Thập và Giám Định Giấy Trắng

Thu Thập Giấy Trắng
Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Giấy Trắng (Chưa Giám Định)

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào khu đấu giá.
 • Có thể bán vào Cửa hàng Tiện Lợi và NPC = 0 bạc khoá
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch.

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện bảng đối thoại (sau 23h59′ ngày 28/11/2014 vật phẩm tự biến mất)

Chức năng:

 • Dùng 15 Củ để giám định sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo]
 • Dùng 150 Củ để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)] sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng)]

Giấy Trắng có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

Nguồn Nhận được
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ, Rèn Luyện Thiên Tâm Cốc 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Võ Lâm Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x, 10x 20 Giấy Trắng
Hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 20 Giấy Trắng
Đổi Ngọc Như Ý (tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện) 100 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ Vận Tiêu 20 Giấy Trắng
Giám định Giấy Trắng

Nhấn chuột phải vào Giấy Trắng để mở. Có 02 cách mở Thiệp:

 • Giám định bằng 15 Củ / Lần nhận được Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo.
 • Giám định bằng 150 Củ / Lần nhận được Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng.

Lưu ý: Chỉ được sử dụng Củ Không Khóa.

Mốc thưởng khi giám định nhiều Giấy Trắng

Sau khi đã giám định Giấy Trắng đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Giấy Trắng khác nhau:

Giai đoạn Điều kiện nhận Nhận được phần thưởng
Giai đoạn 1 (sau bảo trì ngày 09/11/2014 – 23h59′ ngày 13/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 300 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (300)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 600 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (600)
Giai đoạn 2 (0h ngày 14/11/2014 – 23h59′ ngày 18/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 900 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (900)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 1200 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (1200)
Giai đoạn 3 (0h ngày 19/11/2014 – 23h59′ ngày 23/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 1500 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (1500)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 1800 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (1800)
Giai đoạn 4 (0h ngày 24/11/2014 – 23h59′ ngày 28/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 2100 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (2100)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 2400 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (2400)
Trong suốt thời gian sự kiện Hoàn thành sử dụng 1200 Giấy Trắng (Thượng) 1 Quà Giấy Trắng – Thượng (1200)

Cẩm nang Đại Sự Kiện:

Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nguồn gốc: Sau bảo trì ngày 09/11/2014, tất cả Thiếu Hiệp đăng nhập vào 9K Truyền Kỳ sẽ nhận được 1 [Cẩm Nang Đại Sự Kiện]. (kiểm tra hành trang phải còn 1 ô trống)

Tính chất: Vật phẩm khoá

Cách sử dụng: Nhập phải xuất hiển bảng đối thoại.

Chức năng:

 • Đổi quà đạt giới hạn giám định Giấy Trắng
 • Đổi quà Hoa Hồng

Phần Thưởng Từ Giấy Trắng

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 150 Củ để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)].

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Exp rất nhiều nhiều ơi là nhiều!
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 1
Đá Tinh Luyện Khóa 6
Hoa Hồng Khóa 20
Củ Hành (500) Khóa 2
Bạc (10000) Khóa 5
Bùa 9K (500) Khóa 5
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 2

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 15 Củ để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)].

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Đối với máy chủ mở cấp 79, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Đồng (100) 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Bạc (200) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Thủ Ô 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoa Hồng 10 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung)

Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hoa Hồng 10 Không khóa
Bạc Khóa (10000) 1 Khóa
Củ Hành (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 1 Khóa
Bùa 9K (2000) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Khi sử dụng 1200 Quà Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) sẽ nhận được quà
Quà Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (1200) Tính chất
Quà sử dụng Giấy Trắng Thượng – 1200 Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng 1200 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung)

Cách nhận:Nhận được khi người chơi đã hoàn thành sử dụng 1200 [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung)]

Nhận tại giao diện Sự Kiện.

Tính chất: Vật phẩm khoá, không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC, không xếp chồng.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Rất nhiều Exp
Hoa Hồng 100 Không Khóa

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 3
2000 Củ Khoá Khóa 3
60 Vạn Bạc khoá Khóa 1
Thủy Tinh Lv6 Khóa 2
Thủy Tinh Lv7 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 5
Túi Mảnh Đá (Lv3) Khóa 1
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 10

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Giấy Trắng

Quà Giám Định Giấy Trắng bằng Củ 300 lần – 900 lần – 1500 lần – 2100 lần
Quà tặng Tính chất
Quà Giám Định Giấy Trắng Củ 300 lần – 900 lần – 1500 lần – 2100 lần Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 300 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 900 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 1500 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 2100 lần (giai đoạn 4)

Cách nhận: nhận tại giao diện sự kiện

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Rất nhiều Exp (90 phút EXP cơ bản)

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 5
Thủy Tinh Lv6 Khóa 3
Thủy Tinh Lv7 Khóa 1
Túi Mảnh Đá Lv2 Khóa 15
Bùa 9K (2000) Khóa 05
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 10

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà giám định 600 – 1200 – 1800 – 2400 Giấy Trắng bằng Củ
Quà tặng Tính chất
Quà Giám Định Giấy Trắng Củ 600 -1200- 1800 – 2400 Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 600 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 1200 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 1800 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 2400 lần (giai đoạn 4)

Nơi nhận: nhận tại giao diện sự kiện.

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

 • Tuỳ theo cấp độ nhân vật mà nhận được 100% phần thưởng như sau:
Đẳng cấp nhân vật Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
40 – 59 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Bồ Đề Lv1 1 Khóa
Nhân Sâm Lv1 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
60 – 79 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv2 1 Khóa
Nhân Sâm Lv2 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
80 – 89 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
90 – 99 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
100 trở lên Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) 3 Khoá
2000 Củ Khoá 2 Khoá
40 Vạn Bạc khoá 1 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Thủy Tinh Lv7 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 10 Khoá

Giới hạn của hoạt động

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 2400 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép đổi 10 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng) trong 1 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép sử dụng tối đa 10 [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng)] trong 1 ngày.
 • Tất cả các Hộp Quà trong hoạt động đều có hạn tồn tại là : 23h59 ngày 28/11/2014