Thu Thủy Giai Nhân

 

Thu thập đủ thẻ bài Thu Thủy Giai Nhân dùng để đổi Rương Vàng – Bạc – Đồng bên trong có chứa nhiều vật phẩm quý hiếm. Thẻ bài 4 Chữ Thu Thủy Giai Nhân có thể thu thập khi làm nhiệm vụ, tham gia hoạt động hàng ngày hoặc mua tại Kỳ Trân Các. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Điều kiện tham gia

  • Sau bảo trì ngày 19/11/2014 đến 23h59 30/11/2014
  • Tất cả người chơi tại các máy chủ 9K đã mở máy chủ trên 90 ngày

Thu thập thẻ chữ Thu Thủy Giai Nhân

Qua các Hoạt Động Hàng Ngày

Mỗi ngày tham gia các hoạt động hàng ngày sẽ nhận được Túi Ngẫu Nhiên Thu Thủy Giai Nhân.

Vật phẩm Thông tin
Túi Ngẫu Nhiên Thu Thủy Giai Nhân. Tên vật phẩm: Túi Ngẫu Nhiên Thu Thủy Giai Nhân.

Cách sử dụng: Nhấp phải sẽ nhận ngẫu nhiên bốn chữ: Thu – Thủy – Giai – Nhân.

Nhận được với số lượng như sau:

Tính Năng Số túi Tính Chất
Tham gia Chiến trường 6 Khóa
Tham gia Trích Tinh Lâu 6 Khóa
Sử dụng Tàng Bảo Đồ 1 Khóa
Mỗi lần qua cửa Xi Vưu Mộ 2 Khóa
Tham gia Bí cảnh/Thanh Vân Phong (3 sao trở lên) 2 Khóa
Mua ở Kỳ Trân Các

Thẻ Thu Thủy Giai Nhân còn có khi mua vật phẩm Thu Thủy Bảo Hạp ở Kỳ Trân Các với giá 128 Củ / Rương.

Cũng có thể nhận được Thu Thủy Bảo Hạp khi đạt đủ 20 – 40 – 60 – 80 – 100 điểm năng động. Ở mỗi mốc sẽ nhận được 1 rương.

Vật phẩm Thông tin
Thu Thủy Bảo Hạp Tên vật phẩm: Thu Thủy Bảo Hạp

Bán tại: Kỳ Trân Các

Giá: 128 Củ / Rương

Cách sử dụng: Nhấp phải sẽ nhận ngẫu nhiên bốn chữ: Thu – Thủy – Giai – Nhân và các vật phẩm hấp dẫn khác

Mở ra nhận ngẫu nhiên nhận được:

Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh
Quà Chọn Chữ Thu – Thủy – Giai – Nhân 1 Khóa
1000 Hoạt lực khóa 1 Khóa
1000 Củ Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Đá Huyền Thiết 1 Khóa
1 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
2 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Đá Chiến Trường Hỗn Độn 1 Khóa
Đá Trích Tinh Hỗn Độn 1 Khóa

Đổi thẻ Thu Thủy Giai Nhân

Đổi thẻ Thu – Thủy – Giai – Nhân tại Sứ Giả Hoạt Động ở năm thành thị lớn:

Công thức đổi rương:

Phần Thưởng Yêu Cầu
Chữ Thu Chữ Thủy Chữ Giai Chữ Nhân
Rương Vàng Thu Thủy 4 4 4 4
Rương Bạc Thu Thủy 2 2 2 2
Rương Đồng Thu Thủy 1 1 1 1

Phần thưởng mở rương

Rương Vàng

Trong suốt thời gian hoạt động mỗi ngày giới hạn sử dụng tối đa 25 Rương Vàng Thu Thủy.

Hai ngày cuối của sự kiện 29/11 – 30/11 sẽ không còn giới hạn sử dụng Rương Vàng Thu Thủy nữa.

Mở Rương 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Công Dụng Tính chất
Lệnh Bài Danh Vọng (Ngọc Bội) 1 Tăng 10 điểm danh vọng Thu Thủy, đạt đủ điểm có thể mua Đá Điểm Kim để nâng cấp Ngọc Bội Khoá

Và ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh Công Dụng
2000 Củ Khóa 1 Khóa Loại tiền dùng để mua bán
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa Khảm trang bị
Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa Tăng số lần cầu phúc
Quả Ly Ưu 1 Khóa Ăn vào tăng thời gian Tu Luyện Châu
Vinh Dư Tinh Anh 1 Khóa Mua vật phẩm trong Tiệm Tinh Anh
Tu Luyện Đơn-Đặc 1 Khóa Ủy thác nhân vật nhận EXP
Công Trạng Bổ Sung Lệnh 1 Khóa Sử dụng tăng 100 điểm công trạng cho trận Chiến Trường hoặc Trích Tinh thấp nhất trong tuần.
Rương Bạc

Mở ra 100% nhận được

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
2000 Củ Khóa 1 Khoá
20000 Bạc Khóa 1 Khoá
Rương Đồng

Mở ra 100% nhận được

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
20.000 Bạc Khóa 1 Khoá