Tầm Bảo Ký

 

Bí cảnh Tầm Bảo Ký là một tính năng yêu cầu sự kết hợp cùng bằng hữu để chiến thắng. Sau khi báo danh thành công, sẽ được đưa vào Tầm Bảo Địa, nơi đây Thiếu Hiệp cùng đồng đội sẽ tùy ý dùng Xẻng Sắt hoặc Xẻng Tầm Bảo và tính toán sao để đào được kho báu. Đây là một tính năng rất thú vị đó, cùng khám phá nhé!

Điều kiện tham gia

 • Sau bảo trì ngày 19/11/2014 đến 23h59 28/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ 9K có đẳng cấp trên 40
 • Tổ đội 2 thành viên.

Cách tham gia

Đầu tiên, Tổ đội 2 thành viên đến NPC Sứ Giả Hoạt Động để báo danh tham gia Bí Cảnh Tầm Bảo Ký.

Báo danh thanh công sẽ được đưa vào Bản Đồ Tầm Bảo Địa. Tầm Bảo Địa là một mảnh đất có 64 ô để đào và đã có 1 ô đã được đào sẵn, sẽ hiển thị số. Căn cứ vào số đã cho trước này để tính toán cách đào.

Thời gian vượt Bí cảnh Tầm Bảo Ký là 30 phút, tìm thấy 8 Bảo Rương coi như vượt Bí Cảnh thành công

Mỗi người trong đội sẽ nhận được xẻng đào:

 • Một người giữ Xẻng Sắt
 • Một người giữ Xẻng Tầm Bảo
Tên vật phẩm Hình ảnh Công Dụng
Xẻng Tầm Bảo Dùng để đào ô có kho báu. Nếu đào phải ô không có kho báu sẽ thua. Bí cảnh kết thúc.
Xẻng Sắt Dùng để đào ô đất không chứa kho báu. Nếu đào phải ô có kho báu sẽ thua. Bí cảnh kết thúc.

Quy tắc Đào Bảo

Quy tắc Tầm Bảo Ký cũng tương tự như trò minesweeper của hệ điều hành Windows vậy đó! Căn cứ vào gợi ý đã đào để xác định dùng xẻng nào để bắt đầu.

Ô gợi ý hiện số 0 nghĩa là xung quanh ô đó (khu vực màu đỏ) có 0 Kho Báu. Hãy cùng xẻng sắt để đào bất cứ ô nào xung quanh đều được.

Mỗi ô được đào lên nếu không có kho báu sẽ hiển thị số từ 0 – 8 để biểu hiện số kho báu có ở các ô xung quanh nó:

  • Tất cả những mảnh đất xung quanh mảnh đất mang số 1 sẽ có 1 Bảo Rương
  • Tất cả những mảnh đất xung quanh mảnh đất mang số 2 sẽ có 2 Bảo Rương
  • Tương tự như vậy với các mảnh đất mang số 3 đến số 8.

Các Thiếu Hiệp 9K phải dùng đúng Xẻng Sắt để đào ô đất trống, và xẻng Tầm Bảo để đào ô xác định có kho báu. Nếu đào sai xẻng bí cảnh sẽ kết thúc.

Đào được 8 Bảo Rương là vượt bí cảnh thành công.

Phần thưởng mở rương

Mở ra Bảo Rương ngẫu nhiên nhận được các món quà sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất
Thủy Tinh Khóa
Củ Khóa Khóa
Bạc Khóa Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh Khóa
Đá Huyền Thuyết Khóa
Phá Thiên Chùy Khóa
Long Văn Ô Kim Khóa