Siêu Thưởng Cuối Tuần

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
Nội dung chương trình
  • Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K
  • Trong suốt thời gian họat động mỗi cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật) sẽ tăng số phần thưởng khi tham gia các tính năng Bí Cảnh, Thanh Vân Phong, Vận Tiêu, Trồng Cây Gia Tộc.

Chi Tiết

Bí Cảnh và Thanh Vân Phong

Phần thưởng rút thưởng Bí Cảnh và Thanh Vân Phong: tốn 2 Lông Chúc Phúc sẽ nhận dược phần thưởng nhân 4

Phần thưởng Vận Tiêu

Vận Tiêu Thường : tăng từ 2 lần lên thành 6 lần mỗi ngày (tăng thêm 4 lần vận tiêu)

Vận Tiêu Thiên Tầm Cốc:

  • Tăng từ 1 lần lên thành 3 lần mỗi ngày (tăng thêm 2 lần vận tiêu)
  • Tiêu luôn là phẩm chất Hồng

Phần thưởng 6 lần vận tiêu thường

Luôn là Tiêu Hồng khi vận tiêu tại Thiên Tâm Cốc Nhấn nút để Điểm Danh Nhận Quà

Phần thưởng Trồng Cây Gia Tộc

Số Quả nhận được tăng 5 lần so với ngày thường.

 Phần thưởng x5 khi trồng cây gia tộc

Nhấn nút để Điểm Danh Nhận Quà