Quà Đăng Nhập

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
Nội dung chương trình

Tất cả nhân vật đẳng cấp 40 trở lên và đã gia nhập môn phái, mỗi ngày đăng nhập vào 9K sẽ nhận thưởng [Quà Đăng Nhập].

Hình ảnh Ghi Chú
Tên vật phẩm: Quà Đăng Nhập Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Cấp dùng: 40 trở lên
 • Hạn sử dụng: 24 giờ kể từ lúc nhận (hết hạn tự động xoá vật phẩm)

Cách sử dụng:

Nhấp phải nhận thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 1 [Quà Đăng Nhập] trong 1 ngày.
 • Đến 0h mỗi ngày, hệ thống reset lại số lần nhận [Quà Đăng Nhập] của nhân vật.

Quà Đăng Nhập Có Gì?

Khi mở quà, ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau:

Cấp Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
40 – 69 Bùa Rèn Luyện 1 Khoá
Bạc Khóa 10000 Khoá
Bạc Khóa 50000 Khoá

 

Cấp Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
70 trở lên Bùa Rèn Luyện 1 Khoá
Bạc Khóa 10000 Khoá
Bạc Khóa 50000 Khoá
Củ khoá 500 Khoá
Bùa Rèn Luyện
Vật phẩm Chức năng
Bùa Rèn Luyện Tên vật phẩm: Bùa Rèn Luyện Xuất xứ: Nhận miễn phí trong Quà Đăng Nhập hoặc mua trong Kỳ Trân Các với giá 150 Củ. Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Không thể xếp chồng
 • Cấp dùng: 40

Cách sử dụng:

Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại xác nhận sử dụng vật phẩm.

Chức năng:

Sử dụng vật phẩm có thể thực hiện thêm 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ.

Lưu ý:

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 2 Bùa Rèn Luyện trong ngày.
 • Nhân vật đẳng cấp 40 trở lên mới có thể sử dụng vật phẩm.

Cách nhận Quà Đăng Nhập

Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng nhận quà gần vị trí bản đồ nhỏ

Bước 2:Nhấp chuột vào nút [Nhận Thưởng]

Bước 3: Sử dụng Quà Đăng Nhập để nhận phần thưởng cực kỳ hấp dẫn