Chứng Nhận Hoạt Động

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
Nội dung chương trình
 • Người chơi thông qua các hoạt động như Rèn Luyện Giang Hồ, Vận Tiêu, Bí Cảnh, Thanh Vân Phong sẽ nhận được vật phẩm [Chứng Nhận Hoạt Động]
 • Thông qua giao diện của Sự Kiện, người chơi nộp [Chứng Nhận Hoạt Động] để nhận phần thưởng
 • Mỗi nhân vật được phép nộp tối đa 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong 1 ngày.
 • Nộp đủ 30 vật phẩm nhận phần thưởng đặc biệt trong ngày.
 • Ngoài ra khi người chơi nộp Chứng Nhận Hoạt Động đạt các mốc tích lũy sẽ nhận thêm phần thưởng Củ Khóa.

Lưu ý

 • Nhân vật cấp độ 40 trở lên mới có thể nộp [Chứng Nhận Hoạt Động].
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nộp tối đa 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong 1 ngày.
 • Đối với phần thưởng theo mốc: mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc.
 • Sau 23h59′ mỗi ngày hệ thống làm mới lại số lần nộp Chứng Nhận Hoạt Động của nhân vật

Tìm Chứng Nhận Hoạt Động Ở Đâu?

Nguồn Số Lượng nhận được
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ Vận Tiêu 1 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành nhiệm vụ Truy Nã (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 1 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x, 10x 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành Bí Cảnh Tinh Anh 10x 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành Bí Cảnh Thanh Vân Phong 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Vật phẩm Chức năng
Chứng nhận Hoạt Động Tên vật phẩm: Chứng Nhận Hoạt Động Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Bán vào cửa hàng [Tiện Lợi], NPC Tạp Hoá, NPC Dược = 1 bạc khoá.

Cách sử dụng:

 • Nộp vào Cẩm Nang Đại Sự Kiện trong túi hành trang (phím B) để nhận phần thưởng.
 • Mỗi Chứng Thư Nộp sẽ nhận được 10.000 EXP.

Lưu ý:

Nhân vật đẳng cấp 40 trở lên mới có thể nộp vật phẩm.

Mỗi nhân vật chỉ có thể nộp tối đa 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong ngày.

Phần Thưởng

Nộp 01 Chứng Nhận Hoạt Động
 • Mỗi lần nộp Chứng Nhận Hoạt Động sẽ nhận được 10.000 EXP.
 • Tối đa mỗi ngày nộp 30 Chứng Thư và nhận 300.000 EXP.
Nộp 30 Chứng Nhận Hoạt Động

Nộp đủ 30 Chứng Nhận Hoạt Động/ Ngày cho Cẩm Nang Đại Sự Kiện trong Túi Hành Trang (phím B) sẽ nhận được 1 hộp quà Thưởng Đặc Biệt Chứng Nhận Hoạt Động.

Vật phẩm Mô tả
Thưởng Đặc Biệt Chứng Nhận Hoạt Động Tên vật phẩm: Thưởng Đặc Biệt Chứng Nhận Hoạt Động Nguồn gốc: Nhận được khi nộp đủ 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong ngày. Tính chất: Vật phẩm khoá.Hạn sử dụng: 168 giờ (hết hạn tự động xoá vật phẩm) Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

Mở ra ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

 Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng Chức năng
Túi Mảnh Đá Lv2 Khóa 1 Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 Mảnh Đá Lv2
Túi Nguyên Liệu Lv3 Khóa 1 Sử dụng nhận 1 nguyên liệu Lv3
Thủy Tinh Lv4 Khóa 1 Dùng để cường hoá trang bị
Thuỷ Tinh Lv5 Khóa 1 Dùng để cường hoá trang bị
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 1 Sử dụng nhận được Điểm Cống Hiến Sư Môn
Lệnh Bài Mua Hoạt Lực -60 Khóa 1 Mua Hoạt Lực với giá rẻ bất ngờ
Lệnh Bài Mua Hoạt Lực -20 Khóa 1 Mua Hoạt Lực với giá rẻ bất ngờ

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Nộp nhiều Chứng Nhận Hoạt Động nhận Củ Khóa

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, thiếu hiệp nộp đủ Chứng Nhận Hoạt Động theo mốc bên dưới sẽ nhận được Củ Khóa thưởng.

Mốc Số lượng [Chứng Nhận Hoạt Động] Củ Khóa Tính chất
Mốc 1 210 1000 Củ Khóa Khóa
Mốc 2 420 2000 Củ Khóa Khóa
Mốc 3 630 3000 Củ Khóa Khóa
Mốc 4 840 4000 Củ Khóa Khóa

Lưu ý: mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ở mỗi mốc.

Về đầu trang