Bùa Rèn Luyện

 

Bùa Rèn Luyện

Vật phẩm Chức năng

Bùa Rèn Luyện
Tên vật phẩm: Bùa Rèn Luyện
Nơi bán: Kỳ Trân Các
Giá bán: 1 [Bùa Rèn Luyện] = 150 Củ
Tính chất:

  • Vật phẩm khoá.
  • Không thể xếp chồng
  • Cấp dùng: 40

Cách sử dụng:

Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại xác nhận sử dụng vật phẩm.

Chức năng:

Sử dụng vật phẩm có thể thực hiện thêm 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ.

Lưu ý:

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 2 Bùa Rèn Luyện trong ngày.
  • Nhân vật đẳng cấp 40 trở lên mới có thể sử dụng vật phẩm.