Thi Đấu Môn Phái Liên Server

Thi Đấu Môn Phái chắc hẳn đã quá quen thuộc với cac Thiếu Hiệp 9K rồi ha. Trong phiên bản Long Tranh Hổ Đấu này, tính năng Thi Đấu Môn Phái sẽ được nâng lên tầm cao mới khi các máy chủ trong cụm kết nối với nhau. Cao Thủ của các máy chủ sẽ tụ hội và thi đấu những trận đấu đẹp mắt.

Trước khi bắt đầu, Chị Ba 9K xin giới thiệu một số quy tắc!

Quy tắc thông dụng

Các hạn chế

Vào khu vực liên máy chủ (máy chủ) sẽ có một số thao tác bị cấm sử dụng như:

  • Cấm giao dịch
  • Cấm chức năng Kỳ Trân Các
  • Cấm Trung Tâm Giao Dịch
  • Cấm Tiệm Tùy Thân…
  • Khi chuyển vào map báo danh, nhân vật sẽ nhận được Rương Dược và 1 Thức ăn Đặc Biệt.
  • Gamer rời khỏi map liên máy chủ (máy chủ), dữ liệu nhân vật sẽ khôi phục trạng thái như trước khi vào map liên máy chủ (trong liên máy chủ sẽ không lưu dữ liệu).
Trạng thái nhân vật
 • Các nhân vật vào bản đồ liên máy chủ sẽ có biểu tượng riêng:
 • Phần danh hiệu sẽ hiện tên máy chủ gốc.
 • Trong kênh chat sẽ hiển thị tên máy chủ gốc, vd: [Tên máy chủ] xx
Tiền chuyên dụng trong kênh Liên server

Gamer tại server của mình dùng Củ mua “Bạc khóa liên server”. Bạc khóa được bán trong Kỳ Trân Các.

Vật phẩm Mô tả

Sau khi vào map liên server có thể dùng “Bạc khóa liên server” mua vật phẩm chỗ cửa hàng NPC.

Sau khi liên server, “Bạc khóa liên server” sẽ hiển thị chỗ vị trí của Bạc khóa

Dùng Bạc khóa liên server để mua vật phẩm, nếu chưa dùng hết, sau khi rời map liên server tự động đổi thành số lượng Bạc khóa liên server tương ứng lưu trữ trên người nhân vật.

Thi Đấu Môn Phái

Lịch thi đấu
 • Thứ 7 ngày 27/09/2014
 • Thứ 3 ngày 07/10/2014
 • Thứ 7 ngày 25/10/2014
 • Thứ 3 ngày 04/11/2014
 • Thứ 7 ngày 22/11/2014
 • Thứ 3 ngày 02/12/2014
 • Thứ 7 ngày 20/12/2014
 • Thứ 3 ngày 30/12/2014
Báo danh
  • Tại máy chủ đang chơi, Thiếu Hiệp hãy đến báo danh tại Chưởng môn môn phái

  • Thiếu Hiệp sẽ được đưa vào Máy Chủ Liên Server để thi đấu

  • Cách thức thi đấu tương tự Thi Đấu Môn Phái bình thường. Xem tại đây
  • Cuối cùng căn cứ vào xếp hạng thi đấu cuối cùng, gamer sẽ về máy chủ của mình nhận thưởng tương ứng tại Chưởng Môn Môn Phái.

 • Nhận thêm phần thưởng Danh Hiệu: Tuyệt Thế Thiên Tài.