Ngũ Hành Bàn Gia Tộc

Trong phiên bản mới này, các thành viên trong gia tộc mỗi ngày cùng hợp sức thu thập mảnh Ngũ Hành Bàn để nhận được cực nhiều EXP và Rương May Mắn nhé!

Phần thưởng

Thưởng cá nhân
  • Khi nộp Ngũ Hành Bàn cho Người Quản Lý Gia Tộc, thành viên trong Gia Tộc sẽ được nhận vô số EXP và 1 Rương Ngũ Hành Bàn.
  • Nếu hoàn thành và giao nhiệm vụ trong thời gian nhân đôi, có thể nhận được phần thưởng nhân đôi.

9k

Thưởng Gia Tộc
  • Căn cứ vào xếp hạng hàng ngày của gia tộc, thành viên và tộc trưởng gia tộc Top10 có thể nhận được phần thưởng tương ứng ở chỗ Quản Lý Gia Tộc.
Hạng Tộc trưởng và thành viên
1 Danh hiệu vinh dự, 1 Rương Ngũ Hành Bàn-Vàng
02 – 05 Danh hiệu vinh dự, 1 Rương Ngũ Hành
06- 10    Danh hiệu vinh dự, Củ Khóa

9k

Điều kiện tham gia

Thời gian
 • Ngày thứ 8 sau khi mở máy chủ.
 • Mỗi ngày vào 18h00 – 20h00
Đối tượng
 • Nhân vật đã có gia tộc, mỗi ngày có thể tham gia 1 lần.
 • Thành viên mới và thành viên vinh dự không thể tham gia

Hướng dẫn cách tham gia

Vào thời gian 18:00 – 20:00, Thành viên gia tộc có thể đến NPC Quản Lý Gia Tộc để nhận nhiệm vụ.

NPC Vị Trí

Đường Ngạo Linh
Lâm An – 394,429
Đại Đô – 363,460
Phượng Tường – 378,420
Thành Đô – 441,416
Tương Dương – 382,448
 • Tộc trưởng, Phó tộc trưởng có thể đến NPC để phát động Mở thưởng X2. Khi mở X2 sẽ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn, vì thế hãy tập hợp đông đủ mọi người để làm nhanh nhiệm vụ nhé. Phần thưởng được nhân đôi đó!

9k

Sau khi nhận nhiệm vụ, Bản đồ huyết chiến ngày hôm đó sẽ xuất hiện 5 trụ: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Sau khi thành viên gia tộc chiếm trụ có thể thu thập Mảnh Ngũ Hành Bàn. Khi thu thập sẽ nhận được mảnh tương ứng

9k

Thu thập đủ Mãnh ngũ hành bàn (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ), mỗi loại 1 mảnh. Để ghép thành Ngũ Hành bàn.

9k

Nộp Ngũ Hành Bàn cho Quản Lý Gia Tộc trong thành để đổi phần thưởng phong phú.