Ngày cuối chơi 9k là có quà: Lên cấp 9k nhận quà 2u

  • Thời gian tạo nhân vật 9K để nhận quà mới là sau : 15 giờ ngày 21-07-2014.
  • Nhân vật tạo trước 15h00 ngày 21/07/2014 nhưng chưa tham gia chương trình sẽ nhận được quà tặng cũ.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận quà 1 lần/ 1 mốc level.