Lịch đua top các máy chủ

Hân hoan chào đón ngày ra làng game Việt, 9K Truyền Kỳ khai mở cuộc Đua TOP 9K Nhận Ngay Tiền Mặt siêu hấp dẫn. Cuộc đua diễn ra với nhiều hạng mục: Top đẳng cấp, thành tựu, khảm nạm, cường hóa, bang hội, gia tộc, với giải thưởng tiền mặt và vật phẩm ingame siêu nhấp dẫn.

Lịch đua top các máy chủ

  • Thần Long
  • Bạch Hổ
  • Kim Long
  • Thần Hổ
  • Mãnh Hổ
  • Ngân Long
Máy chủ Thần Long
Cuộc đua Thời gian
Đua Top Đẳng Cấp Bắt đầu: 09:00 – 03/07/2014. Kết thúc: 23:59 – 01/08/2014.
Đua Top Thành Tựu Bắt đầu: 09:00 – 03/07/2014. Kết thúc: 23:59 – 01/08/2014.
Đua Top Bang Hội Bắt đầu: 09:00 – 03/07/2014. Kết thúc: 23:59 – 01/08/2014.
Đua Top Gia Tộc Bắt đầu: 09:00 – 03/07/2014. Kết thúc: 23:59 – 11/07/2014.
Đua Top Khảm Nạm Bắt đầu: 09:00 – 03/07/2014. Kết thúc: 23:59 – 10/07/2014.
Đua Top Cường Hóa Bắt đầu: 09:00 – 03/07/2014. Kết thúc: 23:59 – 01/08/2014.