Lên cấp 9k nhận quà 2u

Yều Cầu Thời Gian Chơi Đẳng cấp yêu cầu Hình ảnh Tên phần thưởng Số lượng Tính chất
Nam Nữ
Không Có 10 Quả EXP-Trung 5 Vĩnh viễn
Quả Like-Trung 5 Vĩnh viễn
Không Có 40 Thẻ X3 EXP 5 Vĩnh viễn
Thẻ Like x3 5 Vĩnh viễn
Không Có 50 Cáo Đỏ
1 15 ngày
1 15 ngày
1 15 ngày
1 15 ngày
300 Phút 60 Đôi Cánh Ánh Sáng 1 15 ngày
Vì Sao Xa 1 Vĩnh viễn
Tai Lém Lỉnh 1 15 ngày
Nhẫn Mèo Đen 1 Vĩnh viễn
Không Có 65 9k-choi-la-co-qua5 Tím Dịu Dàng 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Mặt Trăng Nhỏ 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Ghế Bay Cung Đình 1 15 ngày
660 Phút 70 9k-choi-la-co-qua5 9k-choi-la-co-qua5 Nhân Mã Bảo Hộ 1 30 ngày
1 30 ngày
1 30 ngày
9k-choi-la-co-qua5 Chổi Phép Thuật 1 Vĩnh viễn
Không Có 72 9k-choi-la-co-qua5 Tinh Linh Thợ Săn 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 9k-choi-la-co-qua5 Nhẫn Thợ Săn 1 30 ngày
9k-choi-la-co-qua5 Huy Chương Thợ Săn 1 30 ngày
Không Có 74 9k-choi-la-co-qua5 Thỏ Kungfu 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Cánh Ma Mị 1 30 ngày
9k-choi-la-co-qua5 Hế Lô Cúc Cu 1 30 ngày
Không Có 76 9k-choi-la-co-qua5 Biến Gấu Trúc 5 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Quả Like-Cao 10 Vĩnh viễn
Thấu Hiểu 1 Vĩnh viễn
Không Có 78 9k-choi-la-co-qua5 Ngưu Lang Chức Nữ Đơn 5 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Quả Like-Cao 10 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Gậy Cánh Tim 1 Vĩnh viễn
1380 Phút 80 9k-choi-la-co-qua5 9k-choi-la-co-qua5 Ngọt Ngào Vĩnh Hằng 1 Vĩnh viễn
1
1
Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Kiếm Ma Ảo Vĩnh viễn
Không Có 82 9k-choi-la-co-qua5 Mực Tiên Sinh 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Gậy Bí Ngô 1 Vĩnh viễn
Không Có 84 9k-choi-la-co-qua5 Bánh Exp – Trung 10 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Quà May Mắn Ngẫu Nhiên 10 Vĩnh viễn
Không Có 86 9k-choi-la-co-qua5 Ma Công – Cao 5 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Vật công – Cao 5 Vĩnh viễn
Không Có 88 9k-choi-la-co-qua5 Xe Ma Thuật Hạnh Phúc 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Bánh Exp – Cao 10 Vĩnh viễn
4380 Phút 90 9k-choi-la-co-qua5 Cánh Hoàng Kim 1 Vĩnh viễn
9k-choi-la-co-qua5 Rương Trứng rồng Yami 1 Vĩnh viễn

Lưu ý

  • Tài khoản nhận thưởng tại 3Q/2U phải cùng tài khoản tham gia tại 9K Truyền Kỳ.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia nhận thưởng tại 3Q/2U 1 lần duy nhất.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc nhận thưởng
  • Chỉ áp dụng cho máy chủ mới nhất của 9K.