Chơi Là Có Quà 2:Chơi 9k Nhận Quà 2S

Đẳng cấp
yêu cầu tại 9K
Hình ảnh Tên phần thưởng tại 2S Số lượng HSD
Nam Nữ
10 Kỵ sĩ tím ( xe B hiếm ) 1 7 ngày
40 Trang phục kỵ sĩ Charlotte Lễ phục xanh lấp lánh 1 7 ngày
50 Cánh thiên sứ Noel 1 7 ngày
60 Rực lửa 1 7 ngày
65 Trang phục romantic
Trang Phục Linh Vũ
1 7 ngày
70 Cánh đỏ bóng đêm 1 7 ngày
72 Trang phục năm mới 1 7 ngày
74 Kiểu đuôi cánh bay 1 7 ngày
76 Ngọn lửa tím 1 7 ngày
78 Trang phục tình bền lâu

Trang Phục Tụ Mưa Sớm

1 7 ngày
80 Cánh thần vạn vật 1 7 ngày
82 Dao cạo bạch kim S 1 7 ngày
84 Hộp quà RV Siêu Cấp 10
86 Hộp Quà Xe A 10
88 Phi long hoàng kim 10
90 Renault 1 Vĩnh Viễn

Lưu ý

  • Tài khoản nhận thưởng tại 3Q/2S/2U phải cùng tài khoản tham gia tại 9K Truyền Kỳ.
  • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia nhận thưởng tại 3Q/2S/2U 1 lần duy nhất.
  •  Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc nhận thưởng.