Trồng Cây Trong Thành

Sẽ như thế nào nếu các Thiếu Hiệp có thể tự tay trồng cây trong thành, chăm sóc và chờ chúng trưởng thành, hái xuống thật nhiều quả ngon và các vật phẩm quý giá? Đó chính là tính năng Trồng Cây Trong Thành, đặc biệt, tính năng Trồng Cây Trong Thành lần này sẽ trồng được Hoa Hồng dùng để bình chọn vòng bầu chọn giải Đấu Long Hổ Tranh Hùng.

Ngoài ra,

Điều kiện tham gia

 • 0h00 ngày 20/11/2014 đến 23h59 21/12/2014
 • Dành cho Thiếu Hiệp cấp 10 đã vào môn phái.
 • Mỗi ngày trồng tối đa 12 hạt giống.

Cách trồng cây

Mỗi ngày các Thiếu Hiệp hãy đến Kỳ Trân Các để mua Túi Hạt Giống trồng cây.

Vật phẩm Thông tin
Túi Hạt giống Tên vật phẩm: Túi Hạt Giống

Nơi bán: Kỳ Trân Các

Giá bán: 1 Túi Hạt Giống = 150 Củ

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận 06 [Hạt Giống]

Sau khi mở túi sẽ nhận được 06 hạt giống để gieo trồng.

Vật phẩm Thông Tin
Hạt giống Tên vật phẩm: Hạt Giống

Nguồn gốc: nhận được khi sử dụng [Túi Hạt Giống]

Tính chất:

 • Không xếp chồng
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua vật phẩm (hết hạn tự động biến mất)

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện ngẫu nhiên 1 NPC cây ngay tại vị trí đứng của nhân vật.

Hạn sử dụng: sau 23h59 21/12/2014 sẽ không sử dụng được.

Lưu ý:Mỗi nhân vật chỉ có thể trồng tối đa 12 cây/ngày.

Hạt giống có thể gieo trồng tại bất cứ đâu trong Ngũ Đại Thành Thị: Đại Đô, Lâm An, Thành Đô, Phượng Tường và Tương Dương. Khi trồng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một trong 05 loại cây trồng: Héo Úa – Bất Tử – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Bạch Kim.

9k

Cách Tưới Cây

Thất Thái Lộ Thủy

Thất Thái Lộ Thủy dùng để tưới nước cho cây trồng. Có thể mua ở Tạp Hóa trong thành hoặc trong Tu Luyện Châu trong túi.

Vật phẩm Thông Tin
Thất Thái Lộ Thủy Tên vật phẩm: Thất Thái Lộ Thủy

Nguồn gốc:

Mua tại NPC Tạp Hoá (các thành thị)

Mua tại Tu Luyện Châu

Giá bán: 500 Bạc Khoá/Bạc Không Khoá (ưu tiên trừ Bạc Khoá).

Cách sử dụng:

Dùng để tưới nước cho cây trồng.

Cách tưới cây bất tử
Giai đoạn Thời gian Thao tác Trạng thái
Gieo hạt  — Nhấp phải vào [Hạt Giống] để kích hoạt trồng cây.  —
Chờ thu hoạch Giây thứ 1 đến giây thứ 30 (30 giây) Sau khi gieo [Hạt Giống] nếu nhận được Cây Bất Tử, người chơi sẽ chờ trong 30 giây để chuyển giai đoạn Thu Hoạch và không tốn bất kỳ Thất Thái Lộ Thủy nào. Chờ thu hoạch
Thu hoạch 15 giây Người chơi có 15 giây để thu hoạch, kết thúc thời gian này nếu cây không được thu hoạch sẽ tự động biến mất. Thu hoạch
Sau khi thu hoạch, cây sẽ tự động biến mất.
Cách tưới các cây khác
Giai đoạn Thời gian Ghi chú Trạng Thái
Gieo hạt  — Người chơi nhấp phải vào [Hạt Giống] để kích hoạt trồng cây.  —
Chờ tưới nước lần 1 10 giây Thời gian chờ tưới nước lần 1, kết thúc 10 giây chuyển sang giai đoạn Tưới nước lần 1 Chờ tưới nước lần 1
Tưới nước lần 1 15 giây Tưới nước lần 1, tiêu hao 1 [Thất Thái Lộ Thủy] Tưới nước lần 1
Kết thúc 15 giây nếu cây không được tưới nước thì cây sẽ chết và biến mất (trừ cây Bất Tử)
Chờ tưới nước lần 2 10 giây Thời gian chờ tưới nước lần 2, kết thúc 10 giây chuyển sang giai đoạn Tưới nước lần 2 Chờ tưới nước lần 2
Tưới nước lần 2 15 giây Tưới nước lần 2, tiêu hao 1 [Thất Thái Lộ Thủy] Tưới nước lần 2
Kết thúc 15 giây nếu cây không được tưới nước thì cây sẽ chết và biến mất (trừ cây Bất Tử)
Chờ thu hoạch 10 giây Sau khi tưới nước lần 2, người chơi chờ 10 giây để chuyển sang giai đoạn Thu Hoạch. Chờ thu hoạch
Thu hoạch 15 giây  Người chơi có 15 giây để thu hoạch, kết thúc thời gian này nếu cây không được thu hoạch sẽ tự động biến mất. Thu hoạch
Sau khi thu hoạch, cây sẽ tự động biến mất.

Phần thưởng thu hoạch

Cây Héo Úa
Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Kinh nghiệm 5 phút EXP cơ bản
Hoa Hồng 2 Không Khoá
Cây Bất Tử

Thu hoạch cây Bất Tử 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Kinh nghiệm 5 phút EXP cơ bản
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Và ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv3 1 Khoá
Bùa 9K (300) 1 Khoá
Bạc khoá 5000 Khoá
Cây Bạch Ngân

Thu hoạch cây Bạch Ngân nhận được Kinh Nghiệm, một Bạch Ngân Quả và Hoa Hồng

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Kinh nghiệm
Bạch Ngân Quả (Dùng đổi quà tại Thương Nhân Trái cây) 01 Không Khoá
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Ngoài ra, còn ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khoá
Bùa 9K (300 điểm) 1 Khoá
Bùa 9K (500) 1 Khoá
Bạc khoá 5000 Khoá
Củ khoá 50 Khoá
Củ khoá 100 Khoá
Túi Nguyên Liệu Lv1 1 Khoá
Lông Chúc Phúc 1 Khoá
Cây Hoàng Kim

Thu hoạch cây Hoàng Kim nhận 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Rất nhiều Kinh nghiệm
Hoàng Kim Quả (Dùng đổi quà tại Thương Nhân Trái cây) 01 Không Khoá
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Ngoài ra, còn ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khoá
Bùa 9K (500) 1 Khoá
Bạc khoá 10000 Khoá
Lông Chúc Phúc 2 Khoá
Kiến Xa Lệnh 1 Khoá
Củ Hành (500) 1 Khoá
Cây Bạch Kim

Thu hoạch cây Bạch Kim nhận được Kinh Nghiệm và một Bạch Kim Quả

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Rất nhiều Kinh nghiệm
Bạch Kim Quả (Dùng đổi quà tại Thương Nhân Trái cây) 01 Không Khoá
Hoa Hồng 2 Không Khoá

Ngoài ra, còn ngẫu nhiên nhận một trong các vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Thuỷ Tinh Lv4 3 Khoá
Thuỷ Tinh Lv5 2 Khoá
Bùa 9 (1000) 2 Khoá
Bạc khoá 20000 Khoá
Củ khoá 1000 Khoá
Nhập Vi Kính 1 Khoá

Đổi quả lấy quà

1. Đổi ở đâu?

NPC Thông tin
Tên NPC: Thương Nhân Trái Cây

Vị trí:

5 Đại Thành Thị (gần NPC Rèn Luyện Giang Hồ – Ninh Giang Nam)

Chức năng:

 • Đổi Rương Hoàng Kim
 • Đổi Rương Bạch Kim
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 10 Rương Hoàng Kim trong 1 ngày
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 10 Rương Bạch Kim trong 1 ngày.

2. Công thức đổi:

Công thức Nhận được Tính chất
10 Bạch Ngân Quả + 2 Hoàng Kim Quả 1 Rương Hoàng Kim Khoá
10 Bạch Ngân Quả + 2 Hoàng Kim Quả + 1 Bạch Kim Quả 1 Rương Bạch Kim Khoá
24 Quả Bạch Ngân 1 Quả Hoàng Kim Khóa

3. Phần thưởng khi sử dung Rương Hoàng Kim

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Bạc (10000) 5 Khoá
Củ khoá 500 Khoá
Củ khoá 1000 Khoá
Củ khoá 2000 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Bạc (200) 2 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 1 Khoá
Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá

3. Phần thưởng khi sử dung Rương Bạch Kim

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
Bạc (10000) 10 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Bạc (200) 3 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 2 Khoá
Bùa 9K (1000) 2 Khoá
Củ khoá 1000 Khoá
Củ khoá 2000 Khoá
Củ khoá 5000 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá

Tôn Sư Trọng Đạo (Củ)

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K
 • Sự kiện được chia làm 04 giai đoạn, mỗi giai đoạn có giới hạn giám định Giấy Trắng khác nhau.
Thời điểm mở giới hạn
Giai đoạn 1: Bắt đầu sự kiện Giai đoạn 2: Mở giới hạn lần 1 Giai đoạn 2: Mở giới hạn lần 2 Giai đoạn 3: Mở giới hạn lần 3
 sau bảo trì ngày 09/11/2014 – 23h59′ ngày 13/11/2014 0h ngày 14/11/2014 – 23h59′ ngày 18/11/2014 0h ngày 19/11/2014 – 23h59′ ngày 23/11/2014 0h ngày 24/11/2014 – 23h59′ ngày 28/11/2014
Giới hạn cho phép dùng 15 Củ giám định Giấy Trắng 600 1200 1800 2400
Giới hạn cho phép dùng 150 Củ giám định Giấy Trắng Mỗi ngày giám định được 10 Lần
Giới hạn cho phép dùng Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) 1200

Thu Thập và Giám Định Giấy Trắng

Thu Thập Giấy Trắng
Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Giấy Trắng (Chưa Giám Định)

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào khu đấu giá.
 • Có thể bán vào Cửa hàng Tiện Lợi và NPC = 0 bạc khoá
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch.

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện bảng đối thoại (sau 23h59′ ngày 28/11/2014 vật phẩm tự biến mất)

Chức năng:

 • Dùng 15 Củ để giám định sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo]
 • Dùng 150 Củ để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)] sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng)]

Giấy Trắng có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

Nguồn Nhận được
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ, Rèn Luyện Thiên Tâm Cốc 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Võ Lâm Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x, 10x 20 Giấy Trắng
Hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 20 Giấy Trắng
Đổi Ngọc Như Ý (tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện) 100 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ Vận Tiêu 20 Giấy Trắng
Giám định Giấy Trắng

Nhấn chuột phải vào Giấy Trắng để mở. Có 02 cách mở Thiệp:

 • Giám định bằng 15 Củ / Lần nhận được Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo.
 • Giám định bằng 150 Củ / Lần nhận được Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng.

Lưu ý: Chỉ được sử dụng Củ Không Khóa.

Mốc thưởng khi giám định nhiều Giấy Trắng

Sau khi đã giám định Giấy Trắng đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Giấy Trắng khác nhau:

Giai đoạn Điều kiện nhận Nhận được phần thưởng
Giai đoạn 1 (sau bảo trì ngày 09/11/2014 – 23h59′ ngày 13/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 300 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (300)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 600 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (600)
Giai đoạn 2 (0h ngày 14/11/2014 – 23h59′ ngày 18/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 900 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (900)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 1200 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (1200)
Giai đoạn 3 (0h ngày 19/11/2014 – 23h59′ ngày 23/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 1500 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (1500)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 1800 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (1800)
Giai đoạn 4 (0h ngày 24/11/2014 – 23h59′ ngày 28/11/2014) Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 2100 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (2100)
Hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 2400 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Củ (2400)
Trong suốt thời gian sự kiện Hoàn thành sử dụng 1200 Giấy Trắng (Thượng) 1 Quà Giấy Trắng – Thượng (1200)

Cẩm nang Đại Sự Kiện:

Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nguồn gốc: Sau bảo trì ngày 09/11/2014, tất cả Thiếu Hiệp đăng nhập vào 9K Truyền Kỳ sẽ nhận được 1 [Cẩm Nang Đại Sự Kiện]. (kiểm tra hành trang phải còn 1 ô trống)

Tính chất: Vật phẩm khoá

Cách sử dụng: Nhập phải xuất hiển bảng đối thoại.

Chức năng:

 • Đổi quà đạt giới hạn giám định Giấy Trắng
 • Đổi quà Hoa Hồng

Phần Thưởng Từ Giấy Trắng

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Thượng

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 150 Củ để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)].

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Exp rất nhiều nhiều ơi là nhiều!
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 1
Đá Tinh Luyện Khóa 6
Hoa Hồng Khóa 20
Củ Hành (500) Khóa 2
Bạc (10000) Khóa 5
Bùa 9K (500) Khóa 5
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 2

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 15 Củ để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)].

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Đối với máy chủ mở cấp 79, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Đồng (100) 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Bạc (200) 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Thủ Ô 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoa Hồng 10 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung)

Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Exp theo đẳng cấp nhân vật
Hoa Hồng 10 Không khóa
Bạc Khóa (10000) 1 Khóa
Củ Hành (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 1 Khóa
Bùa 9K (2000) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Khi sử dụng 1200 Quà Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) sẽ nhận được quà
Quà Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (1200) Tính chất
Quà sử dụng Giấy Trắng Thượng – 1200 Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng 1200 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung)

Cách nhận:Nhận được khi người chơi đã hoàn thành sử dụng 1200 [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung)]

Nhận tại giao diện Sự Kiện.

Tính chất: Vật phẩm khoá, không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC, không xếp chồng.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Rất nhiều Exp
Hoa Hồng 100 Không Khóa

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 3
2000 Củ Khoá Khóa 3
60 Vạn Bạc khoá Khóa 1
Thủy Tinh Lv6 Khóa 2
Thủy Tinh Lv7 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 5
Túi Mảnh Đá (Lv3) Khóa 1
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 10

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Giấy Trắng

Quà Giám Định Giấy Trắng bằng Củ 300 lần – 900 lần – 1500 lần – 2100 lần
Quà tặng Tính chất
Quà Giám Định Giấy Trắng Củ 300 lần – 900 lần – 1500 lần – 2100 lần Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 300 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 900 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 1500 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 2100 lần (giai đoạn 4)

Cách nhận: nhận tại giao diện sự kiện

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Rất nhiều Exp (90 phút EXP cơ bản)

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 5
Thủy Tinh Lv6 Khóa 3
Thủy Tinh Lv7 Khóa 1
Túi Mảnh Đá Lv2 Khóa 15
Bùa 9K (2000) Khóa 05
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 10

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà giám định 600 – 1200 – 1800 – 2400 Giấy Trắng bằng Củ
Quà tặng Tính chất
Quà Giám Định Giấy Trắng Củ 600 -1200- 1800 – 2400 Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 600 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 1200 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 1800 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 2400 lần (giai đoạn 4)

Nơi nhận: nhận tại giao diện sự kiện.

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

 • Tuỳ theo cấp độ nhân vật mà nhận được 100% phần thưởng như sau:
Đẳng cấp nhân vật Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
40 – 59 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Bồ Đề Lv1 1 Khóa
Nhân Sâm Lv1 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
60 – 79 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv2 1 Khóa
Nhân Sâm Lv2 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
80 – 89 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
90 – 99 Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
100 trở lên Rất nhiều Exp (120 phút kinh nghiệm cơ bản)
Hoa Hồng 50 Không khóa
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Trung 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) 3 Khoá
2000 Củ Khoá 2 Khoá
40 Vạn Bạc khoá 1 Khoá
Thủy Tinh Lv6 3 Khoá
Thủy Tinh Lv7 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) 10 Khoá

Giới hạn của hoạt động

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 2400 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Trung) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép đổi 10 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng) trong 1 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép sử dụng tối đa 10 [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng)] trong 1 ngày.
 • Tất cả các Hộp Quà trong hoạt động đều có hạn tồn tại là : 23h59 ngày 28/11/2014

Read More

Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc)

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: 0h00 ngày 19/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K
 • Sự kiện được chia làm 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn có giới hạn giám định Giấy Trắng khác nhau.
Thời điểm mở giới hạn
Giai đoạn 1: Bắt đầu sự kiện 0h ngày 19/11/2014 Giai đoạn 2: Mở giới hạn 0h ngày 24/11/2014
Giới hạn cho phép dùng 1500 Bạc giám định Giấy Trắng 300 600

Thu Thập và Giám Định Giấy Trắng

Thu Thập Giấy Trắng
Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Giấy Trắng (Chưa Giám Định)

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào khu đấu giá.
 • Có thể bán vào Cửa hàng Tiện Lợi và NPC = 0 bạc khoá
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch.

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện bảng đối thoại (sau 23h59′ ngày 28/11/2014 vật phẩm tự biến mất)

Chức năng:

 • Dùng 15 Củ để giám định sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo]
 • Dùng 150 Củ để giám định sẽ nhận được [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Thượng)]
 • Dùng 1500 Bạc để giám định [Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc)]

Giấy Trắng có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

Nguồn Nhận được
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ, Rèn Luyện Thiên Tâm Cốc 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần Võ Lâm Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x, 10x 20 Giấy Trắng
Hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 20 Giấy Trắng
Đổi Ngọc Như Ý (tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện) 100 Giấy Trắng
Hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ Vận Tiêu 20 Giấy Trắng
Giám định Giấy Trắng

Nhấn chuột phải vào Giấy Trắng để giám định

 • Giám định bằng 1500 Bạc / Lần nhận được Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo.

Mốc thưởng khi giám định nhiều Giấy Trắng

Sau khi đã giám định Giấy Trắng đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Giấy Trắng khác nhau:

Giai đoạn Điều kiện nhận Nhận được phần thưởng
Giai đoạn 1 ( 19/11/2014 – 23h59′ ngày 23/11/2014) Hoàn thành dùng Bạc giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 300 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Bạc (300)
Giai đoạn 2 (0h ngày 24/11/2014 – 23h59′ ngày 28/11/2014) Hoàn thành dùng Bạc giám định Giấy Trắng (chưa giám định) 600 lần 1 Quà Giám Định Giấy Trắng – Bạc (600)

Cẩm nang Đại Sự Kiện:

Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nguồn gốc: Sau bảo trì ngày 09/11/2014, tất cả Thiếu Hiệp đăng nhập vào 9K Truyền Kỳ sẽ nhận được 1 [Cẩm Nang Đại Sự Kiện]. (kiểm tra hành trang phải còn 1 ô trống)

Tính chất: Vật phẩm khoá

Cách sử dụng: Nhập phải xuất hiển bảng đối thoại.

Chức năng:

 • Đổi quà đạt giới hạn giám định Giấy Trắng
 • Đổi quà Hoa Hồng

Phần Thưởng Từ Giấy Trắng

Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo Bạc
Giấy Trắng Tính chất
Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc) Tên vật phẩm: Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo (Bạc)

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng Bạc khoá/bạc không khoá để giám định [Giấy Trắng (Chưa Giám Định)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59′ ngày 28/11/2014 không thể tiếp tục sử dụng vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
2 phút exp cơ bản
Hoa Hồng 1 Khóa
Trợ Tu Đơn 1 Khóa
Bùa 9K (500) 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv1 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv1 1 Khóa
Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn – Nhỏ (100) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Giấy Trắng

Quà Giám Định Giấy Trắng bằng Bạc 300 lần và 600 lần
Quà tặng Tính chất
Quà Giám Định Giấy Trắng Bạc Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Giấy Trắng (Chưa Giám Định) 300 lần (Giai đoạn 1), 600 lần (Giai đoạn 2)

Cách nhận: nhận tại giao diện sự kiện

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
Rất nhiều Exp (90 phút EXP cơ bản)

Và ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng
Hoạt Lực Hoàn – Lớn (3000) Khóa 2
Hoa Hồng Khóa 10
Thủy Tinh Lv6 Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 1
Bùa 9K (2000) Khóa 2
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 5

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Giới hạn của hoạt động

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 600 Hộp Quà Tôn Sư Trọng Đạo trong suốt thời gian sự kiện.

Thu Thủy Giai Nhân

 

Thu thập đủ thẻ bài Thu Thủy Giai Nhân dùng để đổi Rương Vàng – Bạc – Đồng bên trong có chứa nhiều vật phẩm quý hiếm. Thẻ bài 4 Chữ Thu Thủy Giai Nhân có thể thu thập khi làm nhiệm vụ, tham gia hoạt động hàng ngày hoặc mua tại Kỳ Trân Các. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Điều kiện tham gia

 • Sau bảo trì ngày 19/11/2014 đến 23h59 30/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ 9K đã mở máy chủ trên 90 ngày

Thu thập thẻ chữ Thu Thủy Giai Nhân

Qua các Hoạt Động Hàng Ngày

Mỗi ngày tham gia các hoạt động hàng ngày sẽ nhận được Túi Ngẫu Nhiên Thu Thủy Giai Nhân.

Vật phẩm Thông tin
Túi Ngẫu Nhiên Thu Thủy Giai Nhân. Tên vật phẩm: Túi Ngẫu Nhiên Thu Thủy Giai Nhân.

Cách sử dụng: Nhấp phải sẽ nhận ngẫu nhiên bốn chữ: Thu – Thủy – Giai – Nhân.

Nhận được với số lượng như sau:

Tính Năng Số túi Tính Chất
Tham gia Chiến trường 6 Khóa
Tham gia Trích Tinh Lâu 6 Khóa
Sử dụng Tàng Bảo Đồ 1 Khóa
Mỗi lần qua cửa Xi Vưu Mộ 2 Khóa
Tham gia Bí cảnh/Thanh Vân Phong (3 sao trở lên) 2 Khóa
Mua ở Kỳ Trân Các

Thẻ Thu Thủy Giai Nhân còn có khi mua vật phẩm Thu Thủy Bảo Hạp ở Kỳ Trân Các với giá 128 Củ / Rương.

Cũng có thể nhận được Thu Thủy Bảo Hạp khi đạt đủ 20 – 40 – 60 – 80 – 100 điểm năng động. Ở mỗi mốc sẽ nhận được 1 rương.

Vật phẩm Thông tin
Thu Thủy Bảo Hạp Tên vật phẩm: Thu Thủy Bảo Hạp

Bán tại: Kỳ Trân Các

Giá: 128 Củ / Rương

Cách sử dụng: Nhấp phải sẽ nhận ngẫu nhiên bốn chữ: Thu – Thủy – Giai – Nhân và các vật phẩm hấp dẫn khác

Mở ra nhận ngẫu nhiên nhận được:

Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh
Quà Chọn Chữ Thu – Thủy – Giai – Nhân 1 Khóa
1000 Hoạt lực khóa 1 Khóa
1000 Củ Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Đá Huyền Thiết 1 Khóa
1 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
2 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Đá Chiến Trường Hỗn Độn 1 Khóa
Đá Trích Tinh Hỗn Độn 1 Khóa

Đổi thẻ Thu Thủy Giai Nhân

Đổi thẻ Thu – Thủy – Giai – Nhân tại Sứ Giả Hoạt Động ở năm thành thị lớn:

Công thức đổi rương:

Phần Thưởng Yêu Cầu
Chữ Thu Chữ Thủy Chữ Giai Chữ Nhân
Rương Vàng Thu Thủy 4 4 4 4
Rương Bạc Thu Thủy 2 2 2 2
Rương Đồng Thu Thủy 1 1 1 1

Phần thưởng mở rương

Rương Vàng

Trong suốt thời gian hoạt động mỗi ngày giới hạn sử dụng tối đa 25 Rương Vàng Thu Thủy.

Hai ngày cuối của sự kiện 29/11 – 30/11 sẽ không còn giới hạn sử dụng Rương Vàng Thu Thủy nữa.

Mở Rương 100% nhận được:

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Công Dụng Tính chất
Lệnh Bài Danh Vọng (Ngọc Bội) 1 Tăng 10 điểm danh vọng Thu Thủy, đạt đủ điểm có thể mua Đá Điểm Kim để nâng cấp Ngọc Bội Khoá

Và ngẫu nhiên một trong các vật phẩm sau:

Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh Công Dụng
2000 Củ Khóa 1 Khóa Loại tiền dùng để mua bán
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa Khảm trang bị
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa Khảm trang bị
Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa Tăng số lần cầu phúc
Quả Ly Ưu 1 Khóa Ăn vào tăng thời gian Tu Luyện Châu
Vinh Dư Tinh Anh 1 Khóa Mua vật phẩm trong Tiệm Tinh Anh
Tu Luyện Đơn-Đặc 1 Khóa Ủy thác nhân vật nhận EXP
Công Trạng Bổ Sung Lệnh 1 Khóa Sử dụng tăng 100 điểm công trạng cho trận Chiến Trường hoặc Trích Tinh thấp nhất trong tuần.
Rương Bạc

Mở ra 100% nhận được

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
2000 Củ Khóa 1 Khoá
20000 Bạc Khóa 1 Khoá
Rương Đồng

Mở ra 100% nhận được

Tên phần thưởng Số lượng Hình ảnh Tính chất
20.000 Bạc Khóa 1 Khoá

Tầm Bảo Ký

 

Bí cảnh Tầm Bảo Ký là một tính năng yêu cầu sự kết hợp cùng bằng hữu để chiến thắng. Sau khi báo danh thành công, sẽ được đưa vào Tầm Bảo Địa, nơi đây Thiếu Hiệp cùng đồng đội sẽ tùy ý dùng Xẻng Sắt hoặc Xẻng Tầm Bảo và tính toán sao để đào được kho báu. Đây là một tính năng rất thú vị đó, cùng khám phá nhé!

Điều kiện tham gia

 • Sau bảo trì ngày 19/11/2014 đến 23h59 28/11/2014
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ 9K có đẳng cấp trên 40
 • Tổ đội 2 thành viên.

Cách tham gia

Đầu tiên, Tổ đội 2 thành viên đến NPC Sứ Giả Hoạt Động để báo danh tham gia Bí Cảnh Tầm Bảo Ký.

Báo danh thanh công sẽ được đưa vào Bản Đồ Tầm Bảo Địa. Tầm Bảo Địa là một mảnh đất có 64 ô để đào và đã có 1 ô đã được đào sẵn, sẽ hiển thị số. Căn cứ vào số đã cho trước này để tính toán cách đào.

Thời gian vượt Bí cảnh Tầm Bảo Ký là 30 phút, tìm thấy 8 Bảo Rương coi như vượt Bí Cảnh thành công

Mỗi người trong đội sẽ nhận được xẻng đào:

 • Một người giữ Xẻng Sắt
 • Một người giữ Xẻng Tầm Bảo
Tên vật phẩm Hình ảnh Công Dụng
Xẻng Tầm Bảo Dùng để đào ô có kho báu. Nếu đào phải ô không có kho báu sẽ thua. Bí cảnh kết thúc.
Xẻng Sắt Dùng để đào ô đất không chứa kho báu. Nếu đào phải ô có kho báu sẽ thua. Bí cảnh kết thúc.

Quy tắc Đào Bảo

Quy tắc Tầm Bảo Ký cũng tương tự như trò minesweeper của hệ điều hành Windows vậy đó! Căn cứ vào gợi ý đã đào để xác định dùng xẻng nào để bắt đầu.

Ô gợi ý hiện số 0 nghĩa là xung quanh ô đó (khu vực màu đỏ) có 0 Kho Báu. Hãy cùng xẻng sắt để đào bất cứ ô nào xung quanh đều được.

Mỗi ô được đào lên nếu không có kho báu sẽ hiển thị số từ 0 – 8 để biểu hiện số kho báu có ở các ô xung quanh nó:

  • Tất cả những mảnh đất xung quanh mảnh đất mang số 1 sẽ có 1 Bảo Rương
  • Tất cả những mảnh đất xung quanh mảnh đất mang số 2 sẽ có 2 Bảo Rương
  • Tương tự như vậy với các mảnh đất mang số 3 đến số 8.

Các Thiếu Hiệp 9K phải dùng đúng Xẻng Sắt để đào ô đất trống, và xẻng Tầm Bảo để đào ô xác định có kho báu. Nếu đào sai xẻng bí cảnh sẽ kết thúc.

Đào được 8 Bảo Rương là vượt bí cảnh thành công.

Phần thưởng mở rương

Mở ra Bảo Rương ngẫu nhiên nhận được các món quà sau:

Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất
Thủy Tinh Khóa
Củ Khóa Khóa
Bạc Khóa Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh Khóa
Đá Huyền Thuyết Khóa
Phá Thiên Chùy Khóa
Long Văn Ô Kim Khóa

Siêu Thưởng Cuối Tuần

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
Nội dung chương trình
 • Tất cả người chơi tại các máy chủ của 9K
 • Trong suốt thời gian họat động mỗi cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật) sẽ tăng số phần thưởng khi tham gia các tính năng Bí Cảnh, Thanh Vân Phong, Vận Tiêu, Trồng Cây Gia Tộc.

Chi Tiết

Bí Cảnh và Thanh Vân Phong

Phần thưởng rút thưởng Bí Cảnh và Thanh Vân Phong: tốn 2 Lông Chúc Phúc sẽ nhận dược phần thưởng nhân 4

Phần thưởng Vận Tiêu

Vận Tiêu Thường : tăng từ 2 lần lên thành 6 lần mỗi ngày (tăng thêm 4 lần vận tiêu)

Vận Tiêu Thiên Tầm Cốc:

 • Tăng từ 1 lần lên thành 3 lần mỗi ngày (tăng thêm 2 lần vận tiêu)
 • Tiêu luôn là phẩm chất Hồng

Phần thưởng 6 lần vận tiêu thường

Luôn là Tiêu Hồng khi vận tiêu tại Thiên Tâm Cốc Nhấn nút để Điểm Danh Nhận Quà

Phần thưởng Trồng Cây Gia Tộc

Số Quả nhận được tăng 5 lần so với ngày thường.

 Phần thưởng x5 khi trồng cây gia tộc

Nhấn nút để Điểm Danh Nhận Quà

Quà Nạp Tích Lũy

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: 00h00 ngày 22/11/2014
 • Kết thúc: 23h59 ngày 28/11/2014
Nội dung chương trình
 • Chương trình dành cho tất cả người chơi tại những máy chủ mở trước ngày 08/11/2014
 • Thiếu Hiệp nạp củ tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc tích lũy.
 • Trong suốt thời gian hoạt động chỉ có thể nhận được duy nhất 1 lần phần thưởng tại các mốc nhận thưởng.
 • Trong suốt thời gian hoạt động tất cả các Hộp Quà Nạp Củ chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.

Nội dung phần thưởng

Đối với máy chủ đã mở giới hạn 79
Mốc Tích Lũy Củ Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
3,600 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
7,200 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Đá Vân Lạc Tinh-Trung 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 3 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 26 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 8 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 26 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Trang trí 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 26 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 26 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
[Ngoại trang] Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 89
Mốc Tích Lũy Củ Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
3,600 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Đá Vân Lạc Tinh-Trung 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 3 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 8 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Trang trí 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Mảnh Dây Cương 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
[Ngoại trang] Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Thú Bài 5 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 99
Mốc Tích Lũy Củ Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
3,600 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá BOSS 85 1 Khóa
Li Ưu Quả 5 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 3 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 20 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 8 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 2 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Trang trí 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 điểm) 2 Khóa
[Ngoại trang] Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 ngày) 1 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 điểm) 2 Khóa
[Ngoại trang] Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở giới hạn 150
Mốc Tích Lũy Củ Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
3,600 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 3 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 50 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 8 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Trang trí 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 điểm) 2 Khóa
[Ngoại trang] Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn 2 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 điểm) 2 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 ngày) 1 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở trên 110 Ngày
Mốc Tích Lũy Củ Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
3,600 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 2 Khóa
Rương Bạc Thu Thủy 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Thẻ 9K 1 Khóa
Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá BOSS 105 1 Khóa
Rương Bạc Thu Thủy 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 3 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 8 Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Thu Thủy 2 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Trang trí Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Đồng Hành 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Mảnh Bí Kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể 1 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 điểm) 2 Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Thu Thủy 3
[Ngoại trang] Vô Song (3 ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn 2 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 điểm) 2 Khóa
Lệnh Bài Danh Vọng Thu Thủy 5 Khóa

Mở các hộp quà

Quà Nạp Củ 9K
STT Quà Nạp Củ 9K Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
1 Chọn 1 trong 4 loại sau 2000 Củ Khóa 1 Khóa
2 20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
3 Bùa 9K (10000 Điểm) 1 Khóa
4 Cống Hiến Sư Môn Lệnh (1000 Điểm) 1 Khóa
Túi Mảnh Đá BOSS 105
STT Túi mảnh đá BOSS 105 Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
1 Mảnh Long Chiến Thiên 1 Khóa
2 Mảnh Phượng Minh Hương 1 Khóa

Quà Đăng Nhập

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
Nội dung chương trình

Tất cả nhân vật đẳng cấp 40 trở lên và đã gia nhập môn phái, mỗi ngày đăng nhập vào 9K sẽ nhận thưởng [Quà Đăng Nhập].

Hình ảnh Ghi Chú
Tên vật phẩm: Quà Đăng Nhập Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Cấp dùng: 40 trở lên
 • Hạn sử dụng: 24 giờ kể từ lúc nhận (hết hạn tự động xoá vật phẩm)

Cách sử dụng:

Nhấp phải nhận thưởng ngẫu nhiên.

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 1 [Quà Đăng Nhập] trong 1 ngày.
 • Đến 0h mỗi ngày, hệ thống reset lại số lần nhận [Quà Đăng Nhập] của nhân vật.

Quà Đăng Nhập Có Gì?

Khi mở quà, ngẫu nhiên nhận được một trong các vật phẩm sau:

Cấp Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
40 – 69 Bùa Rèn Luyện 1 Khoá
Bạc Khóa 10000 Khoá
Bạc Khóa 50000 Khoá

 

Cấp Tên phần thưởng Số lượng Tính chất Hình ảnh
70 trở lên Bùa Rèn Luyện 1 Khoá
Bạc Khóa 10000 Khoá
Bạc Khóa 50000 Khoá
Củ khoá 500 Khoá
Bùa Rèn Luyện
Vật phẩm Chức năng
Bùa Rèn Luyện Tên vật phẩm: Bùa Rèn Luyện Xuất xứ: Nhận miễn phí trong Quà Đăng Nhập hoặc mua trong Kỳ Trân Các với giá 150 Củ. Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Không thể xếp chồng
 • Cấp dùng: 40

Cách sử dụng:

Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại xác nhận sử dụng vật phẩm.

Chức năng:

Sử dụng vật phẩm có thể thực hiện thêm 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ.

Lưu ý:

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 2 Bùa Rèn Luyện trong ngày.
 • Nhân vật đẳng cấp 40 trở lên mới có thể sử dụng vật phẩm.

Cách nhận Quà Đăng Nhập

Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng nhận quà gần vị trí bản đồ nhỏ

Bước 2:Nhấp chuột vào nút [Nhận Thưởng]

Bước 3: Sử dụng Quà Đăng Nhập để nhận phần thưởng cực kỳ hấp dẫn

 

Điểm Danh Nhận Thưởng

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/11/2014
Nội dung chương trình
   • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp có thể đặng nhập vào game 9K để điểm danh nhận thưởng.
   • Tương ứng với số ngày đăng nhập sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
   • Ví dụ : nếu đồng đạo đã đăng nhập liên tiếp được 5 ngày và ngày thứ 6 không đăng nhập thì ngày thứ 7 đăng nhập sẽ nhận phần thưởng của ngày thứ 6 và đồng đạo sẽ không thể nhận phần thưởng đăng nhập ngày thứ 22.

Nội dung quà tặng

Số Ngày Đăng nhập Phần Thưởng Hình ảnh Số Lượng
1 Kiến Xa Lệnh 2
2 Thủy Tinh Lv5 1
3 Quả Ly Ưu 2
4 20000 Bạc Khóa 1
5 500 Củ Khóa 1
6 Tu Luyện Đơn-Đặc 1
7 Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1
8 Lông Chúc Phúc 2
9 20000 Bạc Khóa 1
10 Quả Ly Ưu 2
11 Loa 3
12 1000 Củ Khóa 1
13 Lông Chúc Phúc 2
14 Bùa Rèn Luyện 2
15 Kiến Xa Lệnh 2
16 Thủy Tinh Lv6 1
17 Bùa Rèn Luyện 3
18 Đá Tinh Luyện 15
19 Lông Chúc Phúc 2
20 20000 Bạc Khóa 1
21 Thủy Tinh Lv7 1
22 Cầu Phúc Lệnh-Trung 1

Hướng dẫn nhận quà

Nhấn nút Điểm Danh tại góc phải màn hình

Nhấn nút để Điểm Danh Nhận Quà

Đầu Tư Vốn

Giới thiệu

 • Thời gian diễn ra 24/11 – 27/11. Sau thời gian này sẽ không thể đầu tư, những thiếu hiệp đã đầu tư trước đó sẽ tiếp tục nhận quà trong 10 ngày!
 • Sẽ có 2 mức thưởng áp dụng khác nhau cho các máy chủ mở từ ngày 20/09 – 24/11 và 03/07 – 20/09. Xem lịch mở máy chủ tại đây
 • Hoạt động đầu tư vốn chia làm nhiều gói với giá trị khác nhau cho các Thiếu Hiệp lựa chọn.
 • Sau khi mua, số Củ tương ứng với gói đầu tư sẽ được hệ thống tạm giữ và sẽ hoàn trả khi kết thúc giai đoạn nhận thưởng.
 • Mỗi gói đầu tư vốn sẽ kéo dài trong 10 ngày, vào những ngày nhất định Thiếu Hiệp sẽ nhận thưởng quà tặng giá trị, và nhận lại 100% tiền đầu tư vào ngày thứ 10 của hoạt động.

Giao diện Đầu Tư Tài Sản gần góc bản đồ mini

Hoạt Động đầu tư 1: Dành cho máy chủ mở từ 20/09 – 24/11

Gói 3000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Ngày 2 20.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 3 2000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 4 30.000 Bạc Khóa 3 Khóa
Ngày 5 Trả 1000 Củ
Ngày 6 2000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 7 50.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 1000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 10 Trả 2000 Củ
Gói 10000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Ngày 2 Bạc Khóa 40.000 1 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 8 Khóa
Ngày 4 60.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 5 Trả 3000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+10) 1 Khóa
Ngày 7 Bạc Khóa (10000) 10 Khóa
Ngày 8 1000 Củ Khóa 2 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
Ngày 10 Trả 7000 Củ
Gói 30000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 4 Khóa
Ngày 2 40.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 3 1000 Củ Khóa 8 Khóa
Ngày 4 60.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 5 Trả 10.000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa
Ngày 7 100.000 Bạc Khóa 10 Khóa
Ngày 8 10.000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv6 8 Khóa
Ngày 10 Trả 20.000 Củ

Hoạt động đầu tư 2: Dành cho máy chủ mở từ 03/07 – 20/09

Gói 3000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Ngày 2 20.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 3 Đá Huyền Thiết 10 Khóa
Ngày 4 30.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 5 Trả 1000 Củ
Ngày 6 2000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 7 50.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Ngày 10 Trả 2000 Củ
Gói 10000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 2 Quyển Nhiệm Vụ 2 Khóa
Ngày 3 Vinh Dự Tinh Anh 5 Khóa
Ngày 4 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Ngày 5 Trả 3000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+10) 1 Khóa
Ngày 7 100.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv7 4 Khóa
Ngày 10 Trả 7000 Củ
Gói 30000 Củ
Số ngày Phần thưởng Hình ảnh Số lượng Tính chất
Ngày 1 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Ngày 2 Quyển Nhiệm Vụ 5 Khóa
Ngày 3 8000 Củ Khóa 1 Khóa
Ngày 4 Vinh Dự Tinh Anh 10 Khóa
Ngày 5 Trả 10.000 Củ
Ngày 6 Trang trí (Độ tiện nghi+20) 1 Khóa
Ngày 7 100.000 Bạc Khóa 1 Khóa
Ngày 8 Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn (10 ghép 1, không khóa) 1 Không Khóa
Ngày 9 Thủy Tinh Lv8 2 Khóa
Ngày 10 Trả 20.000 Củ

Chứng Nhận Hoạt Động

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/11/2014
 • Kết thúc: 23h59′ ngày 28/11/2014
Nội dung chương trình
 • Người chơi thông qua các hoạt động như Rèn Luyện Giang Hồ, Vận Tiêu, Bí Cảnh, Thanh Vân Phong sẽ nhận được vật phẩm [Chứng Nhận Hoạt Động]
 • Thông qua giao diện của Sự Kiện, người chơi nộp [Chứng Nhận Hoạt Động] để nhận phần thưởng
 • Mỗi nhân vật được phép nộp tối đa 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong 1 ngày.
 • Nộp đủ 30 vật phẩm nhận phần thưởng đặc biệt trong ngày.
 • Ngoài ra khi người chơi nộp Chứng Nhận Hoạt Động đạt các mốc tích lũy sẽ nhận thêm phần thưởng Củ Khóa.

Lưu ý

 • Nhân vật cấp độ 40 trở lên mới có thể nộp [Chứng Nhận Hoạt Động].
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nộp tối đa 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong 1 ngày.
 • Đối với phần thưởng theo mốc: mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc.
 • Sau 23h59′ mỗi ngày hệ thống làm mới lại số lần nộp Chứng Nhận Hoạt Động của nhân vật

Tìm Chứng Nhận Hoạt Động Ở Đâu?

Nguồn Số Lượng nhận được
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ Vận Tiêu 1 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành nhiệm vụ Truy Nã (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 1 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x, 10x 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành Bí Cảnh Tinh Anh 10x 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Hoàn thành Bí Cảnh Thanh Vân Phong 2 [Chứng Nhận Hoạt Động]
Vật phẩm Chức năng
Chứng nhận Hoạt Động Tên vật phẩm: Chứng Nhận Hoạt Động Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Bán vào cửa hàng [Tiện Lợi], NPC Tạp Hoá, NPC Dược = 1 bạc khoá.

Cách sử dụng:

 • Nộp vào Cẩm Nang Đại Sự Kiện trong túi hành trang (phím B) để nhận phần thưởng.
 • Mỗi Chứng Thư Nộp sẽ nhận được 10.000 EXP.

Lưu ý:

Nhân vật đẳng cấp 40 trở lên mới có thể nộp vật phẩm.

Mỗi nhân vật chỉ có thể nộp tối đa 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong ngày.

Phần Thưởng

Nộp 01 Chứng Nhận Hoạt Động
 • Mỗi lần nộp Chứng Nhận Hoạt Động sẽ nhận được 10.000 EXP.
 • Tối đa mỗi ngày nộp 30 Chứng Thư và nhận 300.000 EXP.
Nộp 30 Chứng Nhận Hoạt Động

Nộp đủ 30 Chứng Nhận Hoạt Động/ Ngày cho Cẩm Nang Đại Sự Kiện trong Túi Hành Trang (phím B) sẽ nhận được 1 hộp quà Thưởng Đặc Biệt Chứng Nhận Hoạt Động.

Vật phẩm Mô tả
Thưởng Đặc Biệt Chứng Nhận Hoạt Động Tên vật phẩm: Thưởng Đặc Biệt Chứng Nhận Hoạt Động Nguồn gốc: Nhận được khi nộp đủ 30 [Chứng Nhận Hoạt Động] trong ngày. Tính chất: Vật phẩm khoá.Hạn sử dụng: 168 giờ (hết hạn tự động xoá vật phẩm) Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

Mở ra ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm sau:

 Tên phần thưởng Hình ảnh Tính chất Số lượng Chức năng
Túi Mảnh Đá Lv2 Khóa 1 Sử dụng nhận ngẫu nhiên 1 Mảnh Đá Lv2
Túi Nguyên Liệu Lv3 Khóa 1 Sử dụng nhận 1 nguyên liệu Lv3
Thủy Tinh Lv4 Khóa 1 Dùng để cường hoá trang bị
Thuỷ Tinh Lv5 Khóa 1 Dùng để cường hoá trang bị
Cống Hiến Sư Môn Lệnh – Vàng (500) Khóa 1 Sử dụng nhận được Điểm Cống Hiến Sư Môn
Lệnh Bài Mua Hoạt Lực -60 Khóa 1 Mua Hoạt Lực với giá rẻ bất ngờ
Lệnh Bài Mua Hoạt Lực -20 Khóa 1 Mua Hoạt Lực với giá rẻ bất ngờ

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Nộp nhiều Chứng Nhận Hoạt Động nhận Củ Khóa

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, thiếu hiệp nộp đủ Chứng Nhận Hoạt Động theo mốc bên dưới sẽ nhận được Củ Khóa thưởng.

Mốc Số lượng [Chứng Nhận Hoạt Động] Củ Khóa Tính chất
Mốc 1 210 1000 Củ Khóa Khóa
Mốc 2 420 2000 Củ Khóa Khóa
Mốc 3 630 3000 Củ Khóa Khóa
Mốc 4 840 4000 Củ Khóa Khóa

Lưu ý: mỗi nhân vật chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất ở mỗi mốc.

Về đầu trang

Bùa Rèn Luyện

 

Bùa Rèn Luyện

Vật phẩm Chức năng

Bùa Rèn Luyện
Tên vật phẩm: Bùa Rèn Luyện
Nơi bán: Kỳ Trân Các
Giá bán: 1 [Bùa Rèn Luyện] = 150 Củ
Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Không thể xếp chồng
 • Cấp dùng: 40

Cách sử dụng:

Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại xác nhận sử dụng vật phẩm.

Chức năng:

Sử dụng vật phẩm có thể thực hiện thêm 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện Giang Hồ.

Lưu ý:

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng 2 Bùa Rèn Luyện trong ngày.
 • Nhân vật đẳng cấp 40 trở lên mới có thể sử dụng vật phẩm.