Code Tân Thủ Tháng 1: code có gì ?

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/01/2015
Nội dung chương trình
 • Dành cho tất cả nhân vật đẳng cấp từ 40 trở xuống tại các máy chủ có thời gian tạo sau 0h00 ngày 30/12/2014. Xem lịch mở máy chủ tại đây
 • Người chơi đạt đủ điều kiện nhập code sẽ nhận được Rương Quà Đẳng Cấp, Rương Quà Mỗi Ngày.
 • Trong các Rương Quà có chứa quà tặng khi Thiếu Hiệp đạt đẳng cấp, nhận quà mỗi ngày và nhận quà vào 3 ngày cuối tuần.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhập 1 lần code duy nhất trong suốt cuộc đời.
Nhập code ở đâu
Hình ảnh Ghi chú
Tên NPC: Lễ Quan

Chức năng: Cho phép nhập code Tân Thủ Tháng 1

Tên NPC: Chủ Phòng Máy – Lạc Tâm Ảnh

Chức năng: Cho phép nhập code Tân Thủ Tháng 1

Nội dung Code

Rương Quà Đẳng cấp
Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Rương Quà Đẳng Cấp

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào cửa hàng [Tiện Lợi], NPC, cửa hàng [Đấu Giá], Trung Tâm Giao Dịch

Hạn sử dụng: sau 45 ngày tự động xoá vật phẩm.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại nhận thưởng và thông báo quà tặng lần tới.

Chức năng: Nhận thưởng theo yêu cầu đẳng cấp và số ngày.

Sử dụng Rương Quà Đẳng Cấp nhận được:

Yều Cầu Đẳng Cấp Phần Thưởng Tính Chất
Tên Vật Phẩm Số Lượng Hình ảnh
10 Quà Loạn Thế Anh Hào 1 Khóa
20 Túi Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
30 Túi Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
40 5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
42 Túi Thủy Tinh Lv4 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
44 Túi Thủy Tinh Lv4 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
46 2000 Củ Khóa 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
48 Túi Thủy Tinh Lv4 1 Khóa
5 vạn Bạc Khóa 1 Khóa
50 6000 Củ Khóa 3 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
52 Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
54 Túi Long Lân (12 Ô +4) 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
56 Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
58 Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
60 10000 Củ Khóa 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
62 Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
64 Quà Trang Sức Thượng-Bậc 4 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
66 Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
68 Túi Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
70 Quà Trang Sức Thượng-Bậc 4 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
72 Túi Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
74 Túi Long Lân (12 Ô +4) 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
76 Quà Giày Thượng-Bậc 4 1 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
78 Túi Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
80 Quà Trang Sức Thượng-Bậc 5 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
82 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
84 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
86 Quà Trang Sức Thượng-Bậc 5 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
88 Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
90 Quà Giày Thượng-Bậc 5 1 Khóa
Ngưng Huyết Đoạt Phách-Sơ 1 Khóa
92 Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
94 Túi Ngự Thiên (14 Ô +6) 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
96 Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
98 Thủy Tinh Lv9 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
 • Cấp 100
 • Nhận xong Rương Quà Mỗi Ngày
Đá Tinh Luyện 200 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Túi Quà Trưởng Thành 9K 1 Không khóa
Mở Túi Quà Trưởng Thành Nhận Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh
Đá Rèn 80 Khóa Description: C:\Users\hieutk\Dropbox\9K Truyền Kỳ\Desige Ingame\Items Pic\Trang Bị\Da Ren.jpg

Lưu ý

 • Ở mỗi mốc đẳng cấp chỉ có thể nhận 1 lần phần thưởng duy nhất.
 • Hành trang phải dư ít nhất 3 ô khi sử dụng Rương Quà Đẳng Cấp.
 • Tất cả những trang bị và vật phẩm nhận trong Rương Quà Đẳng Cấp (Túi Long Lân, Túi Ngự Thiên, Trang Bị Bậc 3, 4, 5) chỉ có thể bán bằng bạc khóa (không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch).
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 5 Túi Quà Trưởng Thành cách nhau 30 ngày.
Rương Quà Mỗi Ngày

Hình ảnh Ghi chú
Tên vật phẩm: Rương Quà Mỗi Ngày

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào cửa hàng [Tiện Lợi], NPC, cửa hàng [Đấu Giá], Trung Tâm Giao Dịch

Hạn sử dụng:

 • Sau 45 ngày tự động xoá vật phẩm.
 • Tối đa nhận thưởng được 30 lần

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải xuất hiện bảng đối thoại nhận thưởng và thông báo quà tặng lần tới.

Chức năng: Nhận thưởng theo yêu cầu đẳng cấp và số ngày.

Sử dụng Rương Quà Mỗi Ngày từ thứ 2 đến thứ 5 nhận được:

Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh
2000 Củ Khóa 1 Khóa
Bùa 9K (2000 Điểm) 1 Khóa
Lông Chúc Phúc 2 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa
Kiến Xa Lệnh 2 Khóa

Sử dụng Rương Quà Mỗi Ngày 3 ngày cuối tuần từ thứ 6 đến Chủ Nhật nhận được:

Tên Vật Phẩm Số Lượng Tính Chất Hình Ảnh
2000 Củ Khóa 2 Khóa
Trợ Tu Đơn 2 Khóa
Rương Rượu 2 Khóa
Lông Chúc Phúc 4 Khóa
Cầu Phúc Lệnh-Sơ 2 Khóa
Thám Hiểm Lệnh (Thanh Vân Phong) 1 Khóa

Lưu ý

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận thưởng một lần duy nhất tính chung cho cả phần thưởng trong tuần và cuối tuần.
 • Tối đa nhận thưởng 30 lần tương ứng 30 ngày.
 • Hành trang phải dư ít nhất 6 ô mới có thể sử dụng.