Truyền Công

Giá Y Thần Công – đệ nhất tâm pháp tuyệt học được lưu lại từ các vị tổ sư khai tông lập phái sẽ giúp cho các vị thiếu hiệp tu luyện ngày tiến ngàn dặm.

Lợi ích khi nhận truyền công:

 • Khi truyền công cứ sau một khoảng thời gian sẽ nhận được một số Exp nhất định.
 • Sư đồ truyền công sẽ nhận được thêm Exp.
 • 1 trong 2 người – truyền công hoặc được truyền công- tiến hành truyền công tại Gia viên sẽ nhận được thêm Exp .
 • Truyền công giữa hảo hữu, cả hai sẽ nhận được độ thân mật.

Điều kiện truyền công:

Truyền công:
 • Cấp 50 trở lên có thể truyền công cho người khác.
 • Cấp 50-79: mỗi ngày có thể truyền công được 12 lần.
  • Có 2 lần truyền công cho người thấp hơn mình 3-5 cấp.
  • Có 10 lần truyền công  cho người thấp hơn mình 5 cấp trở lên.
 • Cấp 80: mỗi ngày có thể truyền công được 13 lần.
  • Có 3 lần truyền công cho người thấp hơn mình 3-5 cấp.
  • Có 10 lần truyền công cho người thấp hơn mình 5 cấp trở lên.
Nhận truyền công:
 • Cấp 30 trở lên có thể nhận được truyền công.
 • Mỗi ngày tối đa nhận được 2 lần truyền công.
Thời gian chờ giữa 2 lần truyền công:
Mỗi lần nhận truyền công cần cách nhau 30 phút.
Địa điểm:
Có thể tiến hành truyền công trong khu an toàn như Tân thủ thôn, môn phái, thành thị, gia viên.

9kĐang truyền công

Nhận – học kỹ năng truyền công

  • Đạt đến cấp 50, các thiếu hiệp hãy đến NPC Ngọc Như Hồng ở các thành thị để nhận nhiệm vụ Giá Y Thần Công.
  • Sau khi hoàn thành sẽ nhận được kỹ năng Truyền công. Có thể ấn F3 để bật bảng Võ công để xem.

9k