Xi Vưu Mộ Liên Server

Chưa bao giờ tính năng Bang hội – Gia Tộc lại trở nên nóng bỏng như thời điểm này. Ngoài các tính năng Kỳ Vương Tranh Bá, Lãnh Thổ Chiến, Hoành Thành Tranh Đoạt Chiến, thì trong cập nhật ngày 22/01 sắp tới đây sẽ ra mắt tính năng Xi Vưu Mộ Liên Server mang đến cơ hội giao lưu giữa các máy chủ.

Xi Vưu Mộ Liên Server nơi các anh hùng sẽ thể hiện được tinh thần đoàn kết, sức mạnh tuyệt đỉnh của Bang Hội mình thách đấu các máy chủ.

Phần thưởng:

Sau khi hoàn thành Xi Vưu Mộ Liên Server, Bang Chủ đến NPC Sứ Giả Xi Vưu Mộ để đổi thưởng.

Mở Rương Anh Hùng Xi Vưu, Đại Hiệp sẽ nhận được: Nguyên Thạch, Thuỷ Tinh, Vinh Dự Tinh Anh… Đặc biệt: sự xuất hiện của Túi Hoàng Gia 16 ô sẽ mang lại một lượng công lực mới, chỗ trống nhiều hơn và nhiều ô để máu hơn.

Điều kiện tham gia

 • Xi Vưu Mộ Liên Server bắt đầu vào 22:40 mỗi ngày.
 • Chỉ dành cho máy chủ đã mở cấp 150.
 • Để tham gia người chơi phải là thành viên của Bang Hội.

Hướng dẫn

Điểm Tập Trung
 • Sau khi kết thúc tầng 4 Xi Vưu Mộ, các Thiếu Hiệp sẽ tiến đến tầng 5 là nơi diễn ra Xi Vưu Mộ Liên Server.
 • Chết trong tầng 4 hoặc các mật đạo sẽ được đưa đến điểm tập trung, chờ Bang mình giết Boss tầng 4.
 • Chỉ những thành viên của bang đã đánh bại boss tầng 4 mới có thể vào Phiêu Diêu Thành để chuẩn bị vào tầng 5. Những thành viên bang hội khác sẽ bị truyền tống ra ngoài
Phiêu Diêu Thành: Chuẩn bị vào tầng 5
 • Sau khi triệt hạ boss Tầng 4, bạn sẽ đi tiếp đến Phiêu Diêu Thành. Nơi đây có Tiệm Thuốc, Xa Phu để các Thiếu Hiệp mua máu, chuẩn bị thuốc men, tập trung đội ngũ sẵn sàng vào tầng 5 liên server.
 • Tầng 5 là bản đồ liên Server nên các Thiếu Hiệp phải dùng Bạc liên Server để mua máu.
 • Sau khi chuẩn bị xong, Thiếu Hiệp đến điểm truyền tống để vào Xi Vưu Mộ Tầng 5.

Xi Vưu Mộ Tầng 5
 • Sau khi truyền tống vào tầng 5, các bang sẽ được sắp xếp vào những vị trí khác nhau.
 • Sau 2 phút sẽ xuất hiện 4 boss Hộ Pháp.
 • Sau khi diệt 4 boss Hộ Pháp, ở trung tâm bản đồ sẽ xuất hiện boss cuối.
 • Đánh bại boss nhỏ, boss cuối, bang sẽ có điểm.
 • Mất kết nối trong thời gian thi đấu hoặc bị chết sẽ được truyền tống về thành.

Sau khi hoàn thành Xi Vưu Mộ Liên Server, Bang Chủ đến NPC Sứ Giả Xi Vưu Mộ để đổi thưởng.