Trích Tinh Lâu

[9k.com.vn] – Trích Tinh Lâu gồm 9 tầng lầu, các thiếu hiệp có thể khiêu chiến từng tầng một, những tổ đội ở cùng tầng sẽ được chia thành từng cặp để tỷ thí với nhau. Đội thắng cuộc của mỗi trận đấu được lên tầng cao hơn, đội thua sẽ phải ở lại tầng đó, đội nào lên được tầng cao nhất sẽ nhận phần thưởng và vinh dự cao nhất!

Trích Tinh Lâu

Thời gian, điều kiện & cách thức báo danh
 • Ngày thứ 35 tính từ ngày mở server sẽ khai môn Trích Tinh Lâu.
 • Nhân vật đạt cấp 90 đã vào phái mới được tham gia.
 • Mở vào các mốc thời gian sau, báo danh trước 10 phút tại Sứ Giả Trích Tinh Lâu – Đường Thiên Tinh:
Trận Báo danh Khai chiến
1 16:50 17:00
2 19:50 20:00
3 23:20 23:30
  • Cách thức báo danh:
   • Cá nhân: Trực tiếp báo danh, sau khi hoạt động bắt đầu, hệ thống sẽ chia đội ngẫu nhiên.
   • Tổ đội: Mỗi đội ít nhất 4 người (đề nghị đủ 6 người) đến báo danh tham gia
Cách chơi:
 • Tổ đội PK.
 • Khiêu chiến từng tầng:
  • Tổng cộng có 9 tầng, 6 người 1 đội cùng nhau chiến đấu, mục tiêu là được lên tầng tiếp theo.
  • Hai đội ở cùng tầng sẽ khiêu chiến với nhau, đội thắng được lên tầng trên, đội thua ở lại. Đội đạt đến tầng 9 sẽ nhận phần thưởng và vinh dự cao nhất. (Mỗi trận gồm 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm 2 lượt đấu)
 • Chia tầng:
  • Xếp hạng người chơi dựa trên tổng điểm tích lũy của 3 trận có thành tích tốt nhất, lần lượt xếp vào tầng 1-4. Người chơi lần đầu tham gia cũng được hệ thống ngẫu nhiên xếp vào tầng 1-4.
 • Sau khi kết thúc thi đấu, người chơi có thể đến chỗ Đường Lạc Ảnh nhận thưởng.
Quy tắc thắng thua
 • Trong thời gian thi đấu, tất cả thành viên của 1 đội bị trọng thương, đội còn lại giành thắng lợi.
 • Trong thời gian thi đấu, nếu tất cả thành viên của 2 đội chưa bị trọng thương, đội nào còn nhiều thành viên hơn sẽ giành thắng lợi.
 • Trong thời gian thi đấu, nếu số thành viên còn lại của 2 đội là như nhau thì đội gây ra nhiều sát thương hơn sẽ giành thắng lợi.
 • Trong thời gian thi đấu, nếu số thành viên còn lại của 2 đội và sát thương đều bằng nhau thì hệ thống ngẫu nhiên quyết định thắng thua.
 • Nếu trong đội có thành viên bị rớt/rời mạng thì trong giai đoạn đó, mỗi lần rớt mạng sẽ khiến đối thủ được tăng thêm 1 lần diệt địch và 20000 sát thương.

 

Quy tắc thắng thua mỗi giai đoạn
 • Đội thắng nhiều lượt hơn sẽ giành chiến thắng.
 • Nếu số lượt thắng bằng nhau, đội có số thành viên bị trọng thương ít hơn giành chiến thắng.
 • Nếu số lượt thắng và số thành viên trọng thương bằng nhau, đội có tổng sát thương cao hơn giành chiến thắng.
 • Nếu số lượt thắng, số thành viên trọng thương và tổng sát thương bằng nhau, hệ thống ngẫu nhiên chọn ra đội chiến thắng.
 • Không có đối thủ: Nếu hệ thống không ghép được đối thủ, đội sẽ được xử thắng, lên thẳng tầng trên.
Lưu ý:

 

 • Trong khi chiến đấu nếu bị rớt mạng, thành viên không thể tham gia chiến đấu lượt này, chỉ có thể tiếp tục thi đấu vào lượt sau.
 • Trong Trích Tinh Lâu không thể sử dụng võ công hồi sinh đồng đội!
Phần thưởng:

 

 • Điểm kinh nghiệm/Điểm truyền ký
 • Hạng công trạng Trích Tinh Lâu
 • Phụ ma trích tinh lâu
 • Linh thạch quý hiếm

Phụ Ma Thạch – Trích Tinh Lv1

Phụ Ma Thạch – Trích Tinh Lv2

Phụ Ma Thạch – Trích Tinh Lv3

Đá Vu Quần – Sơ

Đá Ngụy Tử Hào – Sơ

Đá Mặc Vương Dạ Quân – Sơ