Thiếu lâm

Được khai sang bởi Đạt Ma Sư Tổ, Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đẩu của Võ Lâm Trung Nguyên, nức tiếng giang hồ với hai tuyệt học trấn phái là Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy kinh. Đệ tử Thiếu Lâm người nào cũng võ công cao cường mà không hiếu chiến, không mưu cầu danh lợi, lấy Phật pháp làm trọng tâm tu hành , khiến người trong võ lâm vạn phần kính phục.

Ẩn nội dung

  • Tổng hợp tất cả mọi bí quyết gia tăng sức mạnh nhanh chóng và hiệu quả nhất theo tính năng hoặc cấp độ nhân vật