Tiệm Tiện Lợi

Ngoài các Tiệm bán vật phẩm tại các thành, trấn, bên trong túi hành trang của Thiếu Hiệp còn có Tiệm Tiện Lợi. Tiệm Tiện Lợi bày bán rất nhiều thứ, không chỉ những vật phẩm đổi bằng bạc khóa củ khóa mà còn có những món chỉ đổi được bằng độ hiệp nghĩa và cống hiến đối với môn phái. Đặc biệt Tiệm này sẽ luôn theo bạn, dù đang ở đâu cũng đều thoải mái mua hàng.

Mở giao diện Tiệm Tiện Lợi

Tiệm Tiện Lợi nằm trong giao diện Túi, Bấm F12 để mở Túi.

Tại giao diện Túi chọn Tiệm Tiện Lợi.

Các loại điểm để giao dịch trong tiệm

Tiệm Tiện Lợi không chỉ bán vật phẩm bằng củ hay bạc khóa mà cón sử dụng các loại điểm khác để giao dịch:

  • Điểm 9K: Làm nhiệm vụ Chính Tuyến, nhiệm vụ Hiệp Hành, nhiệm vụ Lịch Luyện sẽ nhận được điểm này.
  • Điểm Cống Hiến Môn Phái: tham gia nhiệm vụ nhiệm vụ Lịch Luyện, Thủ Vệ Phái, Thi Đấu Môn Phái có thể nhận rất nhiều điểm này.
  • Điểm Công Trạng Chiến Trường: tìm được khi tham gia Chiến Trường.
  • Điểm Công Trạng Lãnh Thổ Chiến: tham gia Lãnh Thổ Chiến mà có.

Tiệm tiện lợi mua bán gì?

Mua
  • Trong Tiệm Tiện Lợi có thể mua trang bị 9K, thủy tinh, túi nguyên liệu, túi phúc, công thức kỹ năng sống.
  • Cấp càng cao Tiệm tùy thân càng bán thêm nhiều vật phẩm để các thiếu hiệp tha hồ chọn mua.
  • Khi máy chủ đến ngày nhất định sẽ mở thêm nhiều hạng mục để bán vật phẩm mới.
Hạng mục Đổi vật phẩm bằng Vật phẩm
Tiệm 9K Điểm 9K Trang bị 9K, nguyên liệu, thủy tinh, túi phúc
Cống hiến môn phái Cống hiến môn phái Công thức, phi phong, bí cảnh
Tiệm vàng khóa Vàng khóa Chiến trường, Lãnh thổ quan án, Yêu bài Trích Tinh Lâu
Điểm hiệp nghĩa Điểm hiệp nghĩa Ngoại trang, mặt nạ
Vinh dự võ lâm Vinh dự võ lâm Mảnh linh thạch Hoa Sơn Luận Kiếm
Thiên Tâm Tệ Thiên Tâm Tệ Đá đục lỗ khảm nạm
Bán

Tương tự như Tiệm NPC trong thành, Thiếu hiệp trong lúc đầy túi hoặc cần bạc cũng có thể bán vật phẩm không cần thiết vào Tiệm Tiện Lợi.

Cách bán: Mở giao diện Tiệm Tiện Lợi và bấm phải chuột vào vật cần bán.

Nếu bán nhầm hãy trở về Tiệm NPC trong thành để Mua Lại

Lưu ý: Chỉ có thể Mua Lại những vật phẩm bán nhầm thành bạc. Vật phẩm bán nhầm thành các loại điểm khác sẽ không thể mua lại.

Lưu ý

  • Bán vật phẩm khóa sẽ nhận được bạc khóa, bán vật phẩm không khóa sẽ nhận được bạc không khóa.
  • Một số vật phẩm chỉ có thể bán vào Trung tâm giao dịch.
  • Vật phẩm không khóa và quý hiếm có thể đem Đấu Giá để được giá cao.