Lãnh Thổ Chiến

[9K.com.vn] – Lãnh Thổ Chiến – một trong những tính năng lớn nhất của 9K Truyền Kỳ, diễn ra mỗi tuần 01 lần. Đây chính là chiến trường khốc liệt, kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, kẻ yếu chưa chắc đã bại, chỉ có những kẻ mưu lược, cùng tinh thần đồng đội mạnh mẽ mới có thể giành chiến thắng. Một khi đã xưng bá, bổng lộc và công danh phải nói là nức tiếng giang hồ, danh chấn thiên hạ!

Giới thiệu về Lãnh Thổ

Lãnh thổ
 • Lãnh Thổ Thành Thị: Là khu vực năm thành thị chính bao gồm: Đại Đô, Phượng Tường, Lâm An, Tương Dương, Thành Đô.
 • Lãnh Thổ Thường (Map train quái): Các khu ngoại vi nằm ngoài 5 thành thị chính.
Cấp Lãnh Thổ
  • Do có sự khác nhau về vị trí, tính quan trọng của vị trí chiến lược của các lãnh thổ cũng khác nhau. Cấp lãnh thổ càng cao, thể hiện tính quan trọng cao, sau khi chiếm lĩnh sẽ được càng nhiều phần thưởng.
  • Lãnh thổ Đánh Quái
Tên Cấp Tên Cấp
Miêu Lĩnh Song Long Động ★★★
Ngũ Trượng Nguyên Trường Bạch Sơn ★★★
Hán Thủy Cổ Độ Vũ Di Sơn ★★★
Vạn Tiên Sơn Bành Hồ Liệt Đảo ★★★
Hoài Thủy Sa Châu Phi Hồ Cốc ★★★
Minh Sa Sơn ★★ Thiên Sơm Tuyết Lĩnh ★★★
Hoàng Sơn ★★ Thanh Hải Hồ ★★★
Tinh Túc Hải ★★ Kim Thủy Hà ★★★★
Động Đình Hồ ★★ Mạn Bắc Thảo Nguyên ★★★★
Phục Hi Đài ★★ Di Châu ★★★★
Hổ Khiêu Hiệp ★★★ Thiên Sơn Cố Địa ★★★★
Dạ Lang Phế Khư ★★★ Ngũ Lĩnh Phong ★★★★
Kỳ Liên Sơn ★★★
 • Lãnh thổ thành thị
Tên Cấp
Phượng Tường ★★★★★
Thành Đô ★★★★★
Biện Kinh ★★★★★
Tương Dương ★★★★★
Dương Châu ★★★★★
Chiếm lãnh thổ

Mỗi lãnh thổ có 1 bản đồ tranh đoạt tương ứng, các bang hội chiến đấu trên bản đồ này để có được quyền chiếm lĩnh lãnh thổ đó.

Các lãnh thổ đều có đường thông với nhau, các khu vực lân cận gọi là lãnh thổ bên cạnh, tuyên chiến hoặc chiếm đóng 1 lãnh thổ, có thể tiếp tục tấn công các lãnh thổ bên cạnh.

Xem lãnh thổ

Nhấn Tab mở bản đồ thế giới, vào giao diện bản đồ lãnh thổ sẽ xem được thông tin và tình trạng chiếm lĩnh của các lãnh thổ

Lãnh thổ chưa bị bang phái chiếm lĩnh sẽ do các NPC Lưu Khấu canh giữ, hiển thị màu trắng xám. Khi lãnh thổ bị bang phái chiếmlĩnh, sẽ hiển thị màu của bang phái chiếm lĩnh.

Phần thưởng Lãnh Thổ Chiến

Thưởng chiếm lĩnh

Sau khi chiếm được lãnh thổ đó, các thành viên bang hội sẽ nhận được lợi ích khi ở trong vùng lãnh thổ do bang chiếm lĩnh

Lãnh Thổ Thành Thị:

 • Sau khi chiếm thành có thể đến trung tâm thành lập tượng bang chủ.
 • Thành viên bang hội mỗi ngày đều có thể nhấp vào tượng để nhận thưởng kinh nghiệm và điểm 9K.

Lãnh Thổ Đánh Quái:

 • Nhận được buff sinh lực, kháng tất cả, tấn công cơ bản trong bảy ngày.

Thưởng Điểm tài nguyên bang hội

Căn cứ theo số lãnh thổ bang hội chiếm lĩnh sẽ được điểm tài nguyên tương ứng, Lãnh thổ thứ 1 nhận được 160 điểm, về sau mỗi lần tăng 1 lãnh thổ sẽ được 60 điểm.

Bang chủ sử dụng điểm này để để nhận các phần thưởng bang hội như y phục hiếm cao cấp. Các vật phẩm này không khóa, có thể dành cho các thành viên xứng đáng.

Y phục hiếm/Bộ kiện hiếm Điểm tài nguyên lãnh thổ
Y Phục Hiếm Bậc 4 160 điểm/món
Y Phục Hiếm Bậc 5 500 điểm/món
Bộ Kiện Hiếm Bậc 6 200 điểm/món
Thưởng hạng cá nhân

Căn cứ vào hạng chiến công cá nhân trong bang hội và hạng của bang hội, sau khi kết thúc Lãnh Thổ Chiến, sẽ nhận được Rương Lãnh Thổ.

Mở rương ngẫu nhiên nhận được một trong các món như Thủy Tinh, Phi Phong, Phôi Phi Phong, Bùa Triệu Thú v.v…

Thưởng lãnh thổ

Tham gia Lãnh Thổ Chiến sẽ nhận được Công Trạng Lãnh Thổ, điểm công trạng được quyết định bởi điểm lãnh thổ của bạn và xếp hạng bang hội.

Khi Công Trạng Lãnh Thổ đạt điểm nhất định sẽ nhận tăng cấp Quan hàm lãnh thổ chiến. Khi đủ cấp sẽ mua được Phụ ma thạch-Lãnh thổ, phụ ma cho Ấn.

Dinh Thự

Lãnh Thổ Chiến trận thứ 5, bang chủ tranh đoạt lãnh thổ sẽ được Dinh Thự tương ứng với thành chính, mỗi bang hội chỉ được 1 dinh thự.

Báo Danh

Vào ngày thứ 14 sau khi mở máy chủ, 21:00 – 22:00 Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần tranh đoạt lãnh thổ thường.

Trận lãnh thổ chiến thứ 3 mới có thể tranh đoạt thành thị.

Tất cả các thành viên trong Bang Hội, trừ thành viên Vinh Dự đều có thể tham gia. Chưa có Bang Hội sẽ không thể tham gia.

Báo Danh tại NPC Quan Lãnh Thổ Chiến tại Ngũ Đại Thành Thị

Truyền tống trong trận chiến

Bang Chủ Nhận Lệnh Bài Doanh Trại Tiền Tuyến(5 cái) ở chỗ Quan Lãnh Thổ Chiến, thiết lập điểm truyền tống ở vị trí bất kỳ trong bản đồ chinh chiến, thành viên bang khi về thành dưỡng sức, tiếp tục vào trân đấu thông qua Quan Lãnh Thổ Chiến lập tức được truyền tống đến vị trí này.

Chú ý, lệnh bài doanh trại tiền tuyến chỉ có thể thiết lập điểm truyền tống trong phạm vi lãnh thổ chinh chiến của bang hội.

Nhc nh: Doanh trại tiền tuyến có thể bị bang địch tấn công, sau khi bị phá hủy, cần phải xây dựng lại doanh trại tiền tuyến mới có thể truyền tống.

Quy Tắc Chiến Đấu Phe Công

Tuyên Chiến

Bang chủ hoặc bang phó đến chỗ Quan Lãnh Thổ Chiến chọn 1 lãnh thổ để tuyên chiến. Bất kể lãnh thổ này đã bị chiếm lĩnh hay chưa cũng có thể tuyên chiến.

Mỗi bang mỗi trận chỉ được tuyên chiến 1 lãnh thổ, có thể nhiều bang đồng thời tuyên chiến 1 lãnh thổ.

Lưu ý

 • Để tránh tuyên chiến cùng 1 lãnh thổ với bang khác, trước khi tuyên chiến có thể đến chỗ Quan Lãnh Thổ Chiến xem các lãnh thổ hiện nay đã bị những bang nào tuyên chiến.
 • Lãnh thổ thành thị không thể bị tuyên chiến, chỉ có thể tấn công vào từ các lãnh thổ bên cạnh.
Tấn Công

Sau khi đã tuyên chiến, đúng thời gian diễn ra, thành viên bang hội sẽ được đưa vào bản đồ tranh đoạt của khu vực tuyên chiến để tấn công lãnh thổ đó. Đồng thời có thể tấn công các lãnh thổ bên cạnh thông quan với khu vực khiêu chiến.

Ví dụ: Như hình dưới, nếu đã tuyên chiến Kỳ Liên Sơn, thì chỉ có thể tấn công Kỳ Liên Sơn và các lãnh thổ bên cạnh như: Minh Sa Sơn, Mạn Bắc Thảo Nguyên, Phượng Tường, Đại Đô

22:00 kết thúc cuộc chiến, bang hội có xếp hạng độ thống trị cao nhất sẽ chiếm lĩnh lãnh thổ đó.

Quy tắc chiến đấu phe Thủ

Đóng quân bảo vệ lãnh thổ

Trước mỗi trận lãnh thổ chiến, thành viên bang có lãnh thổ cần chọn 1 lãnh thổ trong các lãnh thổ đã chiếm lĩnh để làm điểm đóng quân cho lãnh thổ chiến. Đến chỗ Quan Lãnh Thổ Chiến để xác định điểm đóng quân của lãnh thổ chiến.

Lưu ý: Nếu đã chọn lãnh thổ đóng quân, trong lần lãnh thổ chiến sẽ không thể đổi.

Tấn công

Trong trận chiến, thành viên bang chỉ được phòng thủ lãnh thổ mình đã đóng quân, hoặc đến các lãnh thổ bên cạnh lãnh thổ đã đóng quân để phòng thủ hoặc tấn công. Ngoài ra, không được vào các lãnh thổ khác.

Lưu ý: Điểm đóng quân sẽ hạn chế các lãnh thổ thành viên bang hội có thể đến. Chỉ có thể hoạt động trong khu vực đóng quân và các khu vực bên cạnh có đường thông quan.

Ví dụ: Như hình dưới, nếu đã đóng quân ở Kỳ Liên Sơn, thì chỉ có thể tấn công Kỳ Liên Sơn và các lãnh thổ bên cạnh như: Minh Sa Sơn, Mạn Bắc Thảo Nguyên, Phượng Tường, Đại Đô

Hồi sinh

Tất cả thành viên bang sau khi trọng thương sẽ hồi sinh ở thành.

Vào lại chiến trường từ Quan Lãnh Thổ Chiến.

Đóng quân bảo vệ lãnh thổ

Trước mỗi trận lãnh thổ chiến, thành viên bang có lãnh thổ cần chọn 1 lãnh thổ trong các lãnh thổ đã chiếm lĩnh để làm điểm đóng quân cho lãnh thổ chiến. Đến chỗ Quan Lãnh Thổ Chiến để xác định điểm đóng quân của lãnh thổ chiến.

Phân chia thắng bại

Đánh lãnh thổ thường

Trong bản đồ lãnh thổ chiến thường sẽ xuất hiện nhiều cờ. Thành viên bang sẽ tấn công cờ của đối phương và phòng thủ cờ phe ta để nhận “Độ Thống Trị”.

Trong quá trình đánh có thể nhấn phím ~ để xem tình hình trận đánh.

Khi hết giờ bang nào có Độ Thống Trị cao nhất sẽ giành chủ quyền lãnh thổ đó.

Đánh Lãnh Thổ Thành Thị

Lãnh thổ chiến thành thị gần giống lãnh thổ chiến thường, trận chiến sẽ diễn ra trong 1 bản đồ tranh đoạt thành thị, nhưng lãnh thổ thành thị không thể bị tuyên chiến, chỉ có thể tấn công vào từ các lãnh thổ bên cạnh.

Bản đồ lãnh thổ thành thị chia làm 3 khu: Ngoại thành, nội thành, trung tâm.

Trước tiên phải phá lần lượt được cửa ngoại thành, cửa nội thành, mới vào thành chính tấn công Ngôi Vương.

 • Đối với phe công: khi tấn công Long Trụ phe địch hoặc chiếm lĩnh Ngôi Vương sẽ nhận được ĐIỂM THỐNG TRỊ.
 • Đối với phe thủ: khi phòng thủ Long Trụ hoặc bảo vệ Ngôi Vương phe ta sẽ nhận được ĐIỂM THỐNG TRỊ.

Thời gian tấn công hoặc phòng thủ càng cao, càng nhận được nhiều ĐIỂM THỐNG TRỊ.

Thành tích Lãnh Thổ Chiến

Hạng Bang Hội

Sau khi kết thúc mỗi trận chiến, căn cứ vào số sao lãnh thổ và cấp sao lãnh thổ để tiến hành xếp hạng. Nếu điểm số cơ bản tương đồng sẽ căn cứ vào tổng chiến công của tất cả thành viên để xếp hạng.

Hạng bang hội ảnh hưởng trực tiếp đến thưởng cá nhân, có thể tìm Quan Lãnh Thổ Chiến hoặc vào thông tin mới nhất để xem

Cấp lãnh thổ 5 sao 4 sao 3 sao 2 sao 1 sao
Điểm cơ bản 10000 6000 5000 4000 3000
Chiến Công Cá Nhân

Chiến công cá nhân được đánh giá bởi các biểu hiện của thành viên đó trong Lãnh Thổ Chiến.

Trong thời gian chinh chiến tại bản đồ tranh đoạt nhấn phím ~ mở chiến báo xem chiến công cá nhân.

Tấn công và bảo vệ cờ, Long Trụ, NPC hoặc làm trọng thương thành viên bang hội địch đều có thể nhận được chiến công, mỗi lần Lãnh Thổ Chiến sẽ căn cứ vào chiến công cá nhân để tiến hành xếp hạng trong bang hội.

9K Truyền Kỳ | Cẩm Nang Tân Thủ | Chiến Trường Tranh Bá – Lãnh Thổ Chiến