Chiến trường Hắc Bạch

Chiến trường là nơi nguy hiếm, bằng hữu cười nói bên người lúc trước, lúc sau đã đi “bán muối”. Phương pháp giữ mạng là cần thiết nhưng chỉ cần thắng trận sẽ đạt được vô tận danh vọng và tiền tài.

Chiến trường Hắc Bạch

Chiến trường Hắc Bạch được chia làm 02 loại:

 • Chiến trường Thường: Diễn ra mỗi ngày vào 4 thời điểm 13h00; 16h00; 20h00; 22h50.
 • Chiến trường Công Trạng: Vào Thứ 4 sau 21h00 sẽ X2 điểm Công Trạng.

Mỗi ngày đi tối đa 2 lần, tích lũy tối đa 14 lần.

Chiến trường Hắc Bạch (Thường)

 • Chiến Hắc Bạch sẽ mở mỗi ngày vào 4 thời điểm 13h00; 16h00; 20h00; 22h50.
 • Báo danh trước giờ khai mở 10 phút
 • Sau khi báo danh sẽ phân ngẫu nhiên vào phe Hắc Quân hoặc Bạch Quân.
Thời gian thi đấu
Số trận Thời gian báo danh Thời gian khai chiến
1 12:50 13:00
2 15:50 16:00
3 18:50 19:00
4 22:40 22:50
Điều kiện tham gia
 • Nhân vật đạt cấp 70 trở lên đến Quan Báo Danh Chiến Trường tại các thành thị để báo danh, phải có ít nhất 20 người báo danh mới có thể bắt đầu.
NPC Quan Báo Danh Chiến Trường Địa điểm
9kNgô Bá Nam
 • Các thành thị lớn
Hình thức thi đấu & Quy tắc thắng thua
 • Có ba hình thức thi đấu tại Chiến trường Hắc Bạch.
 • Tùy vào số người tham gia và thời gian mở server sẽ có các Bản Đồ thi đấu khác nhau.
 • Diệt người chơi phe địch, liên trảm, đoạt điểm tài nguyên, hủy kho lương thực, chuồng ngựa, quân kỳ … đều được Điểm chiến trường.
 • Sau khi kết thúc chiến đấu, bên nào có tổng Điểm chiến trường hơn sẽ giành chiến thắng.

9k

9k

Trung

9k

Cao

Phần thưởng
 • Tham gia chiến trường chỉ cần đạt điểm thấp nhất là có thưởng. Sau khi kết thúc, đến Quan Báo Danh Chiến Trường ở các thành sẽ nhận được kinh nghiệm.
Loại Điểm chiến trường tối thiểu cần có
800
Trung 100
Cao 200
Công trạng và quân hàm
   • Được điểm chiến trường đồng thời cũng nhận được công trạng chiến trường. TOP 5 vinh dự chiến trường cao nhất của bạn trong tuần sẽ được đưa vào bảng xếp hạng (bảng xếp hạng được cập nhật lúc 0 giờ mỗi ngày).
    • Công trạng chiến trường đạt điểm nhất định sẽ tự động nhận được các quan hàm như Tham tướng, Đô úy, Hiệu úy, Ngũ trưởng … có thể đến Tiệm Tiện Lợi để mua Quan Ấn tương ứng.
   • Căn cứ vào xếp hạng trong chiến trường sẽ nhận được công trạng, tham gia chiến trường thường sẽ nhận được nhiều công trạng hơn.
Hạng Mở trước cấp 150 Mở sau cấp 150 Mở server sau 237 ngày
1 100 100 100
2 95 100 100
3 95 100 100
Trước 6% 90 95 95
Trước 10% 90 90 95
Trước 20% 85 85 90
Trước 30% 80 85 90
Trước 40% 75 80 85
Trước 50% 70 75 85
Trước 60% 65 70 80
Trước 70% 60 65 75
Trước 80% 55 60 70
Trước 90% 50 55 70
Sau 10% 45 50 65
Đá chiến trường:
  • Tham gia chiến trường và đạt số điểm nhất định sẽ có cơ hội nhận được Mảnh đá chiến trường. Hạng chiến trường càng cao thì cơ hội nhận càng lớn.
  • Tùy thuộc vào thời gian server mở sẽ nhận được các mảnh đá chiến trường sau: Mảnh Ngô Quảng, Mảnh Mã Văn Soái, Mảnh Mộ Dung Chỉ Phong, Mảnh Diệp Linh, Mảnh Ô Qua Việt

Chiến trường Hắc Bạch công trạng

 • Mỗi tối thứ 4 sẽ mở 4 trận chiến trường công trạng, tham gia nhận được nhiều công trạng chiến trường.
 • Sau khi báo danh sẽ phân ngẫu nhiên vào phe Hắc Quân hoặc Bạch Quân.
Thời gian thi đấu
Số trận Thời gian báo danh Thời gian khai chiến
1 Thứ 4 20:50 Thứ 4 21:00
2 Thứ 4 20:55 Thứ 4 21:05
3 Thứ 4 21:00 Thứ 4 21:10
4 Thứ 4 21:05 Thứ 4 21:15
Điều kiện tham gia & quy tắc thắng thua
 • Cách thức tham gia, điều kiện, quy tắc thắng thua giống chiến trường thường.

Thưởng chiến trường Hắc Bạch công trạng

Phần thưởng
 • Tham gia chiến trường chỉ cần đạt điểm thấp nhất là có thưởng. Sau khi kết thúc, đến Quan Báo Danh Chiến Trường ở các thành sẽ nhận được kinh nghiệm.
Loại Điểm chiến trường tối thiểu cần có
800
Trung 100
Cao 200
Công trạng và quan hàm
   • Được điểm chiến trường đồng thời cũng nhận được công trạng chiến trường. TOP 5 vinh dự chiến trường cao nhất của bạn trong tuần sẽ được đưa vào bảng xếp hạng (bảng xếp hạng được cập nhật lúc 0 giờ mỗi ngày).
    • Công trạng chiến trường đạt điểm nhất định sẽ tự động nhận được các quan hàm như Tham tướng, Đô úy, Hiệu úy, Ngũ trưởng … có thể đến Tiệm Tiện Lợi để mua Quan Ấn tương ứng.
   • Căn cứ vào xếp hạng trong chiến trường sẽ nhận được công trạng, tham gia chiến trường công trạng sẽ nhận được nhiều công trạng hơn.
Hạng Mở trước cấp 150 Mở sau cấp 150 Mở server sau 237 ngày
1 120 120 130
2 115 120 130
3 115 120 125
Trước 6% 110 115 125
Trước 10% 110 110 125
Trước 20% 105 105 120
Trước 30% 100 105 120
Trước 40% 95 100 115
Trước 50% 90 95 115
Trước 60% 85 90 110
Trước 70% 80 85 105
Trước 80% 75 80 100
Trước 90% 70 75 100
Sau 10% 70 75 95